Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

MAAKUNTAKAAVAT

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

ASEMAKAAVAT

Simojärven kalasataman asemakaavoitus

Ranuan kunta kuuluttaa Simojärven kalasataman asemakaavan vireilletulosta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 5.6.2019 alkaen siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Ranualla 5.6.2019

Ranuan kunnanhallitus

Oas läytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa asemakaavojen muutoksesta"

YLEISKAAVAT

Tällä hetkellä yleiskaavoja ei ole vireillä

 

 

 


 

 

 

 

 

Lisätietoa asemakaavojen muutoksesta
SimojärviOAS.pdf (1,33 MB)