Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

Maakuntakaavat

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

Asemakaavat

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutoksen (Salmenniemi ja kortteli 46) luonnosvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 17.4. - 6.5.2019 välisenä aikana.

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 6.5.2019 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan asemakaavan muutos".

Ranualla 15.4.2019

Kunnanhallitus

Kaavaehdotuksen aineisto löytyy sivulla olevasta linkistä " Lisätietoa Kirkonkylän asemakaavan muutoksesta"

 

Yleiskaavat

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaehdotus

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Osayleiskaavaehdotuksen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 3.4. - 3.5.2019 välisenä aikana.

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 6.5.2019 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan kirkonkylän osayleiskaava".

Ranualla 1.4.2019

Kunnanhallitus

Kaavaehdotuksen aineisto löytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa Ranuanjärven osayleiskaavoituksesta"

OSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN KAAVOITTAJAN VASTINEET OVAT NÄHTÄVILLÄ RAKENNUSTARKASTAJAN HUONEESSA.