Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

Maakuntakaavat

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

Asemakaavat
• Tällä hetkellä asemakaavoja tai niiden muutoksia ei ole vireillä.

Yleiskaavat
• Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen, vireilletulo

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla/teknisessä toimistossa, Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua sekä kunnan internet-sivuilla www.ranua.fi.

Palautetta osallistumis- ja arviointimenettelystä on mahdollista antaa koko kaavatyön ajan ja prosessin etenemistapaa voidaan tarvittaessa täsmentää.

Ranualla 20.9.2016

Kunnanhallitus