Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

Maakuntakaavat

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

Asemakaavat
• Tällä hetkellä asemakaavoja tai niiden muutoksia ei ole vireillä.

Yleiskaavat
• Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen on luonnosvaiheessa. Luonnoksen valmisteluaineisto löytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa Ranuanjärven osayleiskaavoituksesta"

26.3.2018

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavakaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla. Osayleiskaavaluonnoksen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.3. - 2.5.2018 välisenä aikana.

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen huomautuksensa asiassa 2.5.2018 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, Tekninen osasto, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan kirkonkylän osayleiskaava"

 

Luonnosvaiheen kaavakartta ja kaavamääräykset löytyvät sivulta linkistä nimikkeellä luonnos_koko alue_10000 ja luonnos_merkinnät

Alla tiedote vuodelta 2016, joka koskee hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla/teknisessä toimistossa, Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua sekä kunnan internet-sivuilla www.ranua.fi.  Palautetta osallistumis- ja arviointimenettelystä on mahdollista antaa koko kaavatyön ajan ja prosessin etenemistapaa voidaan tarvittaessa täsmentää.