Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

Maakuntakaavat

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

Asemakaavat

  

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 46

Ranuan kirkonkylän asemakaavan korttelin 46 asemakaavan muutos on hyväksymisvaiheessa.  Kunnanhallitus esitti 3.6.2019, että valtuusto hyväksyy kaavan kesäkuun 2019 kokouksessa.

Kaavaehdotuksen aineisto löytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa asemakaavojen muutoksesta"

Simojärven kalasataman asemakaavoitus

Ranuan kunta kuuluttaa Simojärven kalasataman asemakaavan vireilletulosta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 5.6.2019 alkaen siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Ranualla 5.6.2019

Ranuan kunnanhallitus

Oas läytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa asemakaavojen muutoksesta"

 

Yleiskaavat

Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaehdotus

Ranuan kirkonkylän osayleiskaava on hyväksymisvaiheessa. Kunnanhallitus esitti 3.6.2019, että valtuusto hyväksyy kaavan kesäkuun 2019 kokouksessaan.

Kaavaehdotuksen aineisto löytyy sivulla olevasta linkistä "lisätietoa Ranuanjärven osayleiskaavoituksesta"

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KAAVOITTAJAN VASTINEET OVAT NÄHTÄVILLÄ RAKENNUSTARKASTAJAN HUONEESSA.