Ranuan kirkonkylän alueelle on laadittu osayleiskaava, minkä Ranuan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.1.1988. Osayleiskaava-alue käsittää nykyisen asemakaava-alueen ympäristöineen, Ranuan- ja Takajärven kaikki ranta-alueet 200–1000 m leveänä vyöhykkeenä, Laivalan alueen sekä eläinpuiston alueen ympäristöineen Takkukankaalle asti. Alue ulottuu Pekkalantien suunnassa 3 km, Papinpalontien suunnassa 3,1 km ja Pudasjärventien suunnassa 2,8 km etäisyydelle Keskustiestä. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Vuonna 1999 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi pienen muutoksen yleiskaavaan eläinpuiston läheisyydessä.

Simojärven ranta-alueille on laadittu rantaosayleiskaava kolmena eri osa-alueena. Alueella on noin 380 toteutunutta lomarakennuspaikkaa ja sinne on osayleiskaavalla osoitettu yhteensä 840 lomarakennuspaikkaa, joista 123 on yhteisrantaista. Kaavat on vahvistettu Lapin ympäristökeskuksessa:

• Alue 1 (eteläinen allasalue): 3.2.1997
• Alueet 2 ja 3: 18.6.1999

Simojoen rantaosayleiskaava on laadittu kolmena osa-alueena

• Alue 2 (Tolja-Petsamontie) kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa keväällä 2000
• Alue 3 (Petsamontie-Simon kunnan raja) kaava hyväksyttiin vuoden 2002 alussa
 • Alue 1 (Simojärvi - Tolja) kaavaluonnos valmistui vuoden 2002 aikana

Suhangon kaivosalueen osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 14.11.2003. Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos hyväksyttiin 27.8.2009.

Järvialueen kaava on laadittu Kuhajärvien, Kuukasjärvien, Petäjäjärven, Luiminkajärven ja Kuusijärven alueelle mukaanlukien kylien alueet. Ranuan kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 8.6.2011. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti 7.7.2011 valituksen Rovaniemen hallinto-oikeudelle kaavapäätöksen kumoamiseksi rantasaunoja koskevien merkintöjen osalta.  Rovaniemen hallinto- oikeus antoi päätöksen 22.3.2012, jossa se kumosi kunnanvaltuuston päätöksen rantasaunojen kohdemerkintöjen (rs) hyväksymistä koskevalta osalta. KHO on 5.12.2013 antamallaan päätöksellä jättänyt voimaan hallinto- oikeuden päätöksen. Alueelta on laadittu tarkistettu kaavakartta, jossa oikeuden ratkaisu on otettu huomioon.


Liitetiedostoissa Ranuan kunnan alueen oikeusvaikutteiset osayleiskaavat.