Ranuan Vesihuolto Oy


Ranuan Vesihuolto Oy tuottaa vesihuoltopalveluja Ranuan kirkonkylän alueella.  Sivukylillä vesihuollon palveluja tuottavat paikalliset vesiosuuskunnat.

Vesi- ja viemäriliittymän hankinta
Vesihuoltolaitokseen liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja viemärivesien määrästä ja laadusta, liitteeksi tarvitaan asema- ja pohjapiirustukset. Tonttijohtojen aineen, koon, sijoituksen ja padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos.      

Ohjeet vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Lauri Kauhanen, toimitusjohtaja
puh.  040 556 3152
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kiinteistön omistajan / vuokralaisen vaihdos

Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan Ranuan Vesihuolto Oy:lle kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdoksesta. Vaihdon yhteydessä tulee ilmoittaa vesimittarin lukema, loppulaskuosoite ja uuden omistajan/vuokralaisen tiedot.

Ilmoitukset kiinteistön omistajan vaihdosta tai laskutusosoitteen muutoksesta voi tehdä Ranuan Vesihuolto Oy:n laskutuspalveluun Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua.
Tai puhelimitse laskutukseen:
Seija Paukkeri, puh. 040 867 0214
etunimi.sukunimi@ranua.fi


Ranuan Vesihuolto Oy
Yhteystiedot


Toimitusjohtaja:
Lauri Kauhanen
puh. 040 556 3152
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Vesihuoltomestari:
Juha-Matti Sääskilahti
puh. 0400 290 887
 
Käyttöteknikko:
Jukka Puominen
puh. 0400 933 304

Päivystys:
Työajan ulkopuolella kunnan kiinteistönhoitajat:
puh. 0400 179 152
Lisäinformaatio