laki ja oikeusturva


Etusivu / Kuntalaiselle / Laki ja oikeusturva

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt vuoden 2009 alusta kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero 029 553 6901, joka palvelee arkisin klo 9-15. Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta www.kuluttajaneuvonta.fi.

 
Talous- ja velkaneuvonta

Ranuan kunta ostaa talous- ja velkaneuvontapalvelut  Rovaniemen kaupungilta.

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus:
toistaiseksi torstaisin klo 10.00 - 12.00 puh. 040 832 1571

Vastaanotto Ranualla Pappilantie 9 (Infopoliksen tilat)

Osoite Rovaniemellä:
Hallituskatu 7 (Kaupungintalo)
PL 8216
96101 Rovaniemi

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja.


Velkaneuvonta tarjoaa:
• Antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoitamisessa
• Avustaa taloudenpidon suunnittelussa
• Selvittää velkaantuneiden talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia, esimerkiksi sovintoratkaisua velkojien kanssa, takuusäätiön velkajärjestelyluottoa tai yksityishenkilön velkajärjestelyä käräjäoikeudesta
• Neuvoo ja avustaa hakemusten laatimisessa ja mahdollisissa muutoksissa koko prosessin ajan
• Ohjaa tarvittaessa velallisia hakemaan taloudellista tai oikeudellista apua.

Toiminta perustuu Lakiin talous- ja velkaneuvonnasta ja palvelut ovat maksuttomia.
 
Tuoteturvallisuusvalvonta

Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tavaraan tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö koskee sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja.

Jos epäilet, että jokin käyttämäsi tavara tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydellesi tai omaisuudellesi, ota yhteys joko Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tai terveystarkastajaan.

Täytettävät lomakkeet Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilla koskien:
- vaarallista/puutteellista tuotetta
- vaarallista palvelua

Terveystarkastaja puh. 0400 368 611
Tukes

 
Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta siirtyi vuoden 2009 alussa kunnilta valtiolle. Ranuan alueen yleisen edunvalvonnan palvelut tuottaa Rovaniemen oikeusaputoimisto. Yhteystiedot Rovaniemen edunvalvontayksikkö, Ruokasenkatu 4 B, 2. krs, 96200 Rovaniemi. Lisätietoja löytyy Rovaniemen oikeusaputoimiston kotisivuilta: https://oikeus.fi/edunvalvonta/lapinedunvalvontatoimisto/fi/index.html