Kotipalvelu on henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa, johon kuuluu lääkehoito, ravinnonsaannin turvaaminen, perushygienian ylläpito ja henkilökohtainen turvallisuus sekä sosiaalisia suhteita ja kuntoutumista tukevia toimintoja.

Asiakkaan tarpeen mukaan kotipalvelut voidaan myöntää  tilapäisenä tai säännöllisenä kotipalveluna.

Säännöllinen kotipalvelu perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Maksut määräytyvät palvelujen käyntikertojen ja tuntien määrän sekä asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Yhteystiedot

Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotihoitohenkilöstö:
Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 
Tuija Luukkonen
Rantatie 12 A, 97700 Ranua
puh. 0400 860 955   
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Rantakoti/ turvahälytykset
040 514 4150   
Kotihoito/Vanhustentalot 1
040 739 6723
Kotihoito/Vanhustentalot  2 0400 772 397
Kotihoito/Vanhustentalot  3
040 194 9603
Kotihoito/Vanhustentalot 
040 167 7904
Kotihoito/Kirkonkylä 1
040 561 9872
Kotihoito/Kirkonkylä 2
040 744 0638
Kotihoito/Kirkonkylä 3
040 194 7606
Kotihoito/Kirkonkylä 4
040 167 7652
Kotihoito/Turvapuhelinvastaava 040 513 4475
Seniorikoti, 040 167 7841
Ruokahuolto/Rantakoti
040 355 9446
Tukipalvelu/Siivooja1
040 761 0979
Tukipalvelu/Siivooja 2
040 194 7622
Tukipalvelu/Siivooja 3
040 180 0782