Marjaniemessä toteutamme asiakaslähtöistä hoitotyötä sovittujen arvojen mukaisesti, jotka ovat: yksilöllisyys, turvallisuus, omatoimisuus, kokonaisvaltaisuus ja hoidon jatkuvuus.

Marjaniemessä annetaan perushoitoa ja kuntoutusta vanhuksille, jotka eivät enää selviä kotona kotihoidon turvin tai palveluasunnoissa muualla. Marjaniemessä on 22 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja 3 laitosapulaista. Lääkäri käy kahden viikon välein ja tarvittaessa saadaan yhteys päivystävään lääkäriin. Vierailuajat ovat vapaat, ottaen huomioon kuitenkin asukkaiden lepo. Saattohoitovaiheessa omaisille järjestetään mahdollisuus yöpymiseen vanhuksen huoneessa. Muissa tapauksissa vieraat ohjataan hakeutumaan paikkakunnan muihin majoituspaikkoihin.

Asukasvalinnat tekee SAS- moniammatillinen työryhmä. Hakemukset ja tiedustelut vanhuspalvelujohtajan kautta.
Lyhytaikaishoitojaksot vanhainkotiin ja palvelukoteihin sovitaan suoraan vastaavan sairaanhoitajan kanssa.

Marjaniemen eri yksiköt:

Palvelukodit
Kaamos ja Kanerva (tehostettu palveluasuminen) Palvelukoti Kaamoksen paikkaluku on 16 ja Kanervan paikkaluku 10. Kaikilla asukkailla on oma huone, jonka voi kalustaa omilla kalusteilla. Molemmilla osastoilla on oma ruokailu- ja oleskelutila.

Vanhainkoti/Hilla
(laitoshoito)
Hillaosastolla on 12 paikkaa. Asukkaat ovat 1 - 3 hengen huoneissa. Hillaosastolla on oma ruokailu- ja oleskelutila. Asukkaat voivat tilanteen mukaan tuoda mukanaan omia kalusteita ja vaatteita mukanaan.

Maksujen määräytyminen:
Vanhainkoti/laitoshoito: Pitkäaikaishoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan.
Palvelukodit: Asukkaiden maksut määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti; vuokra, pyykki-, puhdistus- ja siivousainemaksu, kulunvalvontamaksu, kalusto- ja liinavaatemaksu (jos asukas ottaa palvelun talosta), ateriamaksu sekä kuukausimaksu hoidosta samoin perustein kuin kotona annettavan palvelun kuukausimaksu. Lisäksi asukkaat maksavat itse lääkkeet.
Lyhytaikaishoito: Perusturvalautakunnan vahvistama hoitomaksu 34,80 €/vrk.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan (3 vrk/kk) ajalta hoitomaksu 11,30 €/vrk.


Marjaniemi
Kirkkotie 45
97700 Ranua
Yhteystiedot

Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149

Marjaniemen sairaanhoitaja
Outi Haarahiltunen
0400 268 973
etunimi.sukunimi@ranua.fi
Hillaosasto
040 534 3579
Kaamoskoti
0400 268 972
Kanervakoti
040 867 0249
Keittiö
040 867 0248