Ranuan tukiasumisyksikkö on perustettu lokakuussa 2016. Tukiasunnot ovat Ranuan kunnan ylläpitämä yksikkö, yksin alaikäisenä maahan tulleille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Tukiasumisyksikkö tarjoaa tuettua asumista nuorelle. Nuoret asuvat itsenäisesti, mutta saavat ohjaajilta tarvittavan tuen arkeen. Tavoitteena alussa on peruskoulun suorittamien sekä löytää nuorelle harrastuksia ja paikallisväestöä ystäviksi. Nuorten kanssa opetellaan tuntemaan suomalaista kulttuuria ja säilyttämään myös oman maan kulttuuri ja tavat. 

Tikantien tukiasumisyksikkö
toimisto
puh. 040 823 3450

Heidi Kähkönen
ohjaaja
puh. 040 194 6583
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Satu Sarajärvi
ohjaaja
puh. 040 570 8715
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Anne Voutilainen
ohjaaja
puh. 040 709 1729
etunimi.sukunimi@ranua.fi