Sosiaaliasiamies


Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.
Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Potilas- ja sosiaali-
asiamiehenä toimii
Terttu Stöckell.
Puh. 010 8305 106
arkisin klo 8.30 - 16.00.