Vammais- ja kehitysvammapalvelut


Etusivu / Kuntalaiselle / Sosiaali ja terveys / Sosiaalipalvelut / Vammais- ja kehitysvammapalvelut
Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Kehitysvammaisten palvelut järjestetään erityishuoltolain mukaisesti. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, omintakeista toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.
Liitteet
Yhteystiedot

Perusturvajohtaja
Virpi Piira
040 514 2539
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Tea Romppainen
040 653 1415
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Vs.sosiaalityöntekijä
Marika Jolanki
040 543 5705
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaaliohjaaja
Kirsti Kaikkonen
040 742 4205
etunimi.sukunimi@ranua.fi