Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla.

Kaikkiin vammaispalvelulain mukaisiin hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto. Vammaispalvelulain mukaisia haettavia palveluja ovat mm.

• kuljetuspalvelut
• asunnon muutostyöt
• tulkkipalvelut
• henkilökohtainen apu
Yhteystiedot

Vs.perusturvajohtaja
Tea Romppainen
040 653 1415
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Mari Louste
0400 358 806
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Vs.sosiaalityöntekijä
Sirkka Nissi-Onnela
040 543 5705
etunimi.sukunimi@ranua.fi