Fysioterapian tarkoitus on ylläpitää ja parantaa eri ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista fysioterapian keinoin yhteistyössä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa.

Fysioterapian tavoitteena on tarjota palveluita resurssit huomioiden käyttäjien mahdollisimman omatoimisen selviytymisen tukemiseksi omassa elinympäristössään.

Fysioterapian käyntimaksu on 1.1.2017 alkaen 9,00 €/ kerta, alle 18- vuotiaille ilmainen.

Tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimien apuvälineitä voi lainata ja palauttaa tiistaisin klo 9-16. Varaa aika apuvälinelainaamosta (arkisin klo 8- 9), puh. 040 6528836.

Apuvälinevälineasiat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Lonkka- tai polvinivelen tekonivelleikkaukseen menijöiden tulisi varata aika väh. viikko ennen operaatiota.
Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä apuvälineiden tarpeen arvioinnissa ja asunnonmuutostöiden suunnittelussa.

Lainatut apuvälineet on palautettava välittömästi käyttötarpeen lakattua apuvälineyksikköön.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairaudesta tai vammasta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisistä toiminnoista. Toimintaterapia pohjautuu asiakkaan toimintakyvyn ja -ympäristön arviointiin esim. kotona, koulussa, päiväkodissa jne. Terapiassa harjoitellaan ja kehitetään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapiaan tarvitsee lääkärin lähetteen.

 


Keskustie 11 
(ent. Nordean talo)

Puhelinaika arkisin 
klo 8.00 - 9.00 
puh. 040 867 0256

Varaa aika 
apuvälinelainaamosta
puh. 040 6528 836 

Fysioterapeutti

Jonna Sarajärvi
(arkisin klo 8 - 9)

Fysioterapeutti

Annika Heikkinen

puh. 040 8463 220

Fysioterapeutti

Paula Petäjäjärvi

puh. 040 8670256

 

Toimintaterapeutti

Taina Ranua

puh. 040 6743 131