Potilasasiamies


Kun potilas tai asiakas kokee tulleensa terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen kanssa. 

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia

Potilasasiamiehen avun on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi vanhainkodeissa.

Potilasasiamies
• neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
• tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta
• edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

 


Potilasasiamies
Seppo Niskanen
puh. 010 830 5104
tiistai-torstai klo 10.00 - 13.00
sosiaaliasiamies@merikratos.fi