Työterveydenhuolto


Työterveyshuolto on ehkäisevää terveydenhuoltoa, jota toteutetaan työterveyshuoltolain perusteella.

Työterveyshuollon tavoitteena on:
• terveellinen ja turvallinen työympäristö
• hyvin toimiva työyhteisö
• työhön liittyvien sairauksien ehkäisy
• työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen
• työtapaturmien ennaltaehkäisy

 Toimintaan kuuluu:
• ohjaus ja neuvonta
• erilaiset terveystarkastukset
• työperäisten ja mahdollisesti muiden sairauksien tutkimus ja hoito
• työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio

Työterveyshuollon toivomuksena on työpaikkojen aktivoituminen ja oma-aloitteisuuden lisääntyminen työhyvinvoinnin edistämisessä.


Keskustie 11 (ent. Nordean talo)

Työterveyshoitaja Sirpa Illikainen

Puh. 040 566 7429
klo 8.00 - 9.00