Varhaiskasvatus, kerhot, koulut ja opetus

Ranualaisille lapsille ja nuorille


Etusivu / Kuntalaiselle / Varhaiskasvatus, koulut ja opetus
Sivistystoimi ja opetus

Ranualla opetukseen ja koulutukseen kuuluvat koulutoimen yleispalvelut, varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus), perusopetus, lukiokoulutus, kansalaisopisto sekä mahdollisesti ammatillisen koulutuksen järjestäminen yhteistyössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat kirjasto ja vapaa-aikatoimi (nuoriso, liikunta, kulttuuri).

Sivistystystoimen tehtävänä on vastata sivistyspalvelujen yleisjohdosta, hallinto-, toimisto- ja asiakaspalvelusta sekä sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Sivistystoimen toiminta-ajatus
Laadukkaat esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palvelut oppija- ja asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen kuntalainen. Korostetaan yrittäjähenkisyyttä ja vahvistetaan vuorovaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin.

Visio
Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua.

Arvot
Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi ja yhteisöllisyys.

Menestystekijät
- Ammattitaitoinen ja monipuolisesti osaava henkilöstö
- Paikallinen kulttuuriperintö
- Monialainen yhteistyö ja osallisuus
- Nykyaikainen tiedonvälitys ja viestintä

Painopistealueet ja tavoitteet
- Säännöllinen toiminnan laadun ja määrän arviointi
- Monipuolisten palveluiden turvaaminen lähivuosina
- Elämisen ja oppimisen taitojen sekä osaamisen vahvistaminen
- Henkilöstön ja kuntalaisten sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin

Lukuvuosi 2016 - 2017
Syyslukukausi ti 9.8.2016 - to 22.12.2016/91 pv
Kevätlukukausi ma 9.1.2017 - la 3.6.2017/96 pv
Syysloma 17.10.2016 - 23.10.2016 (vko 42)
Joululoma 23.12.2016 - 8.1.2017
Talviloma 6.3.2017 - 12.3.2017 (vko 10)
Pääsiäisloma 14.4.2017 - 17.4.2017
Vapaapäivä 5.-6.12.2016, 6.1.2017, 1.5.2017 ja
25.-26.5.2017
Suunnittelupäivä 8.8.2016

Lukuvuosi 2017 - 2018
Syyslukukausi ti 8.8.2017 - pe 22.12.2017/93 pv
Kevätlukukausi ma 8.1.2018 - la 2.6.2018/95 pv
Syysloma 16.10.2017 - 22.10.2017 (vko 42)
Joululoma 23.12.2017 - 7.1.2018 
Talviloma 5.3.2018 - 11.3.2018 (vko 10)
Pääsiäisloma 30.3.2018 - 2.4.2018 
Vapaapäivä  6.12.2017, 30.4.-1.5.2018 ja 
10.-11.5.2018 
Suunnittelupäivä  7.8.2017

Sivistyslautakunnan kokoukset:
5.4.2017
9.5.2017


Yhteystiedot

Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja
Reijo Savolainen
puh. 040 867 0231
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Toimistosihteeri
Eija Muranen
puh. 040 867 0219
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Palkkasihteeri
Tuulikki Leppiaho
040 867 0216
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kansalaisopiston toimistosihteeri
Sirpa Pyykkö
puh. 040 761 5715
etunimi.sukunimi@ranua
Lisäinformaatio