Kansalaisopisto


Opiston työvuosi 2017 - 2018    
Syyslukukausi 1.8. - 1.12.2017
Opiston toiminta koko laajuudessaan alkaa (vko 37) 11.9.2017
Kevätlukukausi 8.1. - 29.4.2018
Syysloma (vko 42) 16. - 22.10.2017
Talviloma (vko10) 5. - 11.3.2018

Kansalaisopiston joulujuhla ke 6.12.2017 klo 13.00 Kirkonkylän koululla.
Kansalaisopiston kevätjuhla ke 2.5.2018 klo 18.00 Kirkonkylän koululla.
Oppilastöiden näyttely 3. - 4.5.2018 klo 11 - 18 Toivolan koululla.

Ilmoittautuminen
Opintoryhmiin ilmoittautuminen alkaa to 24.8.2017 klo 12.00. Ilmoittautua voi netissä www.opistopalvelut.fi/ranua , puhelimitse tai käymällä toimistossa. Aineissa, joissa on ennakkoilmoittautuminen, ilmoittautuminen suoritetaan viimeistään viikkoa ennen ko. kurssin alkua.

Musiikkiryhmissä opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolosta opettajalle. Kolmen kerran ilmoittamaton poissaolo on paikanmenetys kursseista joille jonotetaan.

Lapset (alle 15 v.) voivat käydä kaksi kertaa tutustumassa maksuttomasti kurssille. Kolmas osallistumiskerta katsotaan kurssille osallistumiseksi, jonka jälkeen toimitetaan kurssimaksu. Aikuiset voivat tutustua maksuttomasti yhden kerran haluamalleen kurssille.

Opintomaksut
Opintoryhmä 0 - 10 h  20 €
Opintoryhmä 11 - 20 h  25 €
Opintoryhmä 21 - 30 h  30 €
Opintoryhmä 31- 40 h  40 €
Opintoryhmä 41 - 50 h  45 €
Opintoryhmä yli 50 h  50 €
Ikäihmisten kuntosali  60 €

Osallistuminen useampaan opintoryhmään eli ns. aktiivisuuskortti maksaa 80 € yli 16 v. ja 50 € alle 16-vuotiaille.
Aktiivisuuskortti ei käy lyhytkursseille (enintään 20 oppituntia) eikä kursseille, joissa erikseen maininta ”ei aktiivisuuskortilla”.

Soitinopintojen kurssimaksut:
20 min (piano) 40 €
30 min (kitara, huilu, kantele) 45 €
45 min (viulu, haitari) 50 €
Kantele-, piano- ja haitarimuskarit 45 € (2 oppilasta/45 min)
Orkesteri 40 € (75 min)

Alennuksia kurssimaksuista
Opetusministeriön valtionavustus (opintoseteli) mahdollistaa alennukset (20 e/hlö) seuraaville ryhmille: työttömät, senioriväestö, eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä oppimisvaikeuksia kokevat ja maahanmuuttajat. Opintoseteliavustuksia myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Materiaalimaksu
Kursseilla käytettävät materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun ellei toisin ole ilmoitettu.

Alle 16-vuotiaiden matkakorvaukset

Alle 16-vuotiaille voidaan korvata rajoitetusti matkakustannukset taideaineitten opintoryhmiin. Korvauksesta on ehdottomasti sovittava kansalaisopiston toimistossa ennen opintojen alkua, jolloin selvitetään korvausperiaatteet. Matkakorvaukset tulee hakea kunkin lukukauden lopussa, myöhästyneitä laskuja ei hyväksytä.

Todistukset
Kurssin suoritettuaan opiskelija saa maksutta todistuksen sitä pyytäessään. Mikäli opiskelija haluaa todistuksen myöhemmin tai aikaisemmista suorittamistaan kansalaisopiston kursseista, todistuksen hinta on 10 €.

Opintoryhmän koko

Alkavan opintoryhmän vähimmäiskoko on kirkonkylän ryhmissä pääsääntöisesti seitsemän ja sivukylissä viisi opiskelijaa mikäli kurssin kohdalla ei ole toisin mainittu.

Tiedottaminen

Kursseista, jotka eivät ole tässä opinto-oppaassa, ilmoitamme paikallislehti Kuriirissa, Ranuan kansalaisopiston nettisivuilla ja facebook-sivulla. Kurssiohjelma löytyy myös Ranuan kunnan kotisivuilta: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Varhaiskasvatus,-koulut-ja-opetus/Kansalaisopisto .

Tentin valvonta
Opiston valvoo esim avoimen yliopiston, ammattikorkean tenttejä. Ota hyvissä ajoin yhteyttä puh. 040 761 5715 tentin järjestämiseksi. Hinta 20 €/tentti.

Opistolaisyhdistys
Opistolaisyhdistys toimii opiskelijoitten etujärjestönä, jota ohjaa oma hallitus. Opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja Airi Pätilä, puh. 040 541 0085. Opistolaisyhdistyksen jäsenyys on maksuton.

Toimisto
Aapiskuja 6 B
97700 RANUA
puh. 040 761 5715
fax 016 354 160

va. rehtori Anitta Jaakola
puh. 0400 176792

Toimistosihteeri Sirpa Pyykkö
puh. 040 761 5715

Musiikinopettaja Cecilia Sitomaniemi
puh. 040 752 2371

etunimi.sukunimi@ranua.fi
Opiston uutiset
Opinto-opas
Opas 2017-2018.pdf (551,6 kB)