Yleistä

Kaksiopettajainen kyläkoulu sijaitsee Impiön kylän keskellä maalaisympäristössä Ranuan kunnan itäosassa. Koulupiirissä on lähes sata savua ja niissä asuu vireitä, osallistuvia asukkaita.

Koulurakennus on 40-luvun lopulla rakennettu kiinteistö. 90-luvun puolessavälissä rakennettiin liikuntahalli, joka avasi monipuolisen koulukiinteistön käytön. Liikuntatila on koulukäytön lisäksi kyläläisten käytössä. Lisäksi koulun pihalla on jääkiekkokaukalo ja koulun piha-alueelta lähtee noin 3,7 km pitkä valaistu latupohja. Ulkoiset puitteet " Simojärven eteläosan koululle" Impiön koulussa ovat erinomaiset.

Tähän kaksiopettajaiseen kyläkouluun koulupäivänä saapuu kaksi taksia ja bussi ja ne tuovat suuren osan oppilaista aloittamaan työpäivän.  Osa oppilasta ajelee pyörällä tai kävelee kouluun lähietäisyydeltä. Oppilaita on yhteensä 30, joista neljä aloitti syksyllä esikoulun.

Koulupäivän parhaasta tunnista, ruokatunnista, vastaa koulun keittäjä-siivooja. Kunnan kiinteistönhoitaja käy tarvittaessa tekemässä korjaus- ja huoltotöitä koululla

Toiminta-ajatus

Impiön koulu luo edellytykset oppilaan kasvamiselle ja oppimiselle rehellisyyteen kasvattavassa, itsetuntoa vahvistavasssa, työntekoa arvostavassa, luontoa kunnioittavassa ja sosiaalisuuteen sekä sisäiseen yrittäjyyteen ohjaavassa oppimisympäristössä. Toimitaan samanarvoisuus- ja suvaitsevaisuusperiaatteella moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Henkilökunta

Opettajat:
Antti-Pekka Aikkila, koulunjohtaja (E - 3)
Liisa Siitonen, luokanopettaja (4 - 6)

Koulunkäynnin ohjaaja:

Maija Romppainen

Keittäjä-siivooja:
Anneli Merkkiniemi

Kiinteistönhoitaja: Voitto Sarajärvi, puh. 0400 676 493
Päivystävä kiinteistönhoitaja: puh. 0400 179 152


Impiöntie 33 A
97765 Impiö

Puh. 040 867 0286
impion.koulu(at)ranua.fi