Kunnan strategiat


Etusivu / Ranua-info / Kunnan strategiat

Kunnan visio 2020
Rohkea Ranua - Luontoon, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin panostava elinvoimainen kunta. 

Kunnan toiminta-ajatus
Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat lähipalvelut sekä monipuoliset mahdollisuudet yrittämiseen.

Kunnan arvot
Kunnan arvoja ovat kestävä kehitys, palvelualttius, yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus.

Päämäärät ja tavoitteet 2016 - 2018

Elinvoimainen kunta

 1. Matkailun kehittäminen ja markkinointi
 2. Työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen
 3. Monipuolinen palvelutarjonta
 4. Voimavarojen yhdistäminen ja yhteistyö
 5. Kylien kehittäminen

 

 

Hyvinvoiva kuntalainen

 1. Lähipalveluiden saatavuus
 2. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 4. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden edistäminen
 5. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus

 

Puhtaan luonnon keskellä

 1. Kestävän kehityksen huomioiminen luonnonvarojen hyödyntämisessä ja jalostamisessa
 2. Ympäristön puhtaus ja viihtyisyys
 3. Luontoaktiviteettien lisääminen
 4. Hillabrändin rakentaminen ja kehittäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadukkaat lähipalvelut -> Kuntatalouden tasapaino ->  Osaava ja sitoutunut henkilöstö -> Ennakoiva päätöksenteko -> Tavoitteellinen omistajaohjaus -> Itsenäinen kunta