Päätöksenteko


Etusivu / Ranua-info / Päätöksenteko
Valtuusto, kunnanhallitus ja hallintokunnat
Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Ranualla valtuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista ja sillä on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa mm. strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Valtuuston jäsenten poliittinen jakauma on seuraava:

    Keskusta, 20 paikkaa
    Parempi Ranua -ryhmän yhteislista, 3 paikkaa
    Kokoomus, 1 paikka
    SDP, 2 paikkaa
    Kotiseutu valtuustoryhmä, 1 paikka

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnan hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä luottamushenkilöiden palkkioista.