Yrittäjälle

Ranuan kunta tarjoaa yrittäjille nykyaikaiset toimintaedellytykset.


Etusivu / Yrittäjälle
Yrittäjäystävällinen Ranua

Ranua on tunnettu yhteistyötä tekevistä yrittäjistä, palveluista, kaupankäynnistä, eläinpuistosta ja hillasta. Meillä on vahva maaseutu ja puhdas ympäristö. Sijaintimme on eteläisessä Lapissa Oulu - Rovaniemi ja Kajaani - Rovaniemi välillä. Tilastojen mukaan meillä on n. 330 toimivaa yritystä, jotka tarjoavat monipuolista palvelua eri toimialoilla. Kuituverkon avulla saamme palvelumme näkyväksi kaukanakin oleville asiakkaille.  

Yrittäminen Ranualla kannattaa

Painopistealueina kehittämistyössä ovat kehittyvä yritystoiminta, toimivat palvelut ja infrastruktuuri sekä yhteistyö - tapa toimia. Elinkeinotoimen toimenpide-ohjelmasssa on esitettynä myös maaseutua ja kylien kehittämistä koskevat tavoitteet.

Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Lisäksi kunnanhallituksen apuna toimii elinkeinoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida yritysilmapiirin kehittymistä, laatia elinkeino-ohjelmaan perustuvia yrittäjyysilmapiirin kehittämisen toimenpide-ehdotuksia, seurata ja tukea yritysvaikutusarvioinnin toteutusta ja kehittämistä sekä toteuttaa kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistämisen toimenpiteitä yhdessä kunnan elinkeinopalveluiden kanssa.

Ranuan matkailuyhdistys Ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää matkailua, lomailua ja retkeilyä Ranuan kunnan alueella. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys liiketoimintaa harjoittamatta:
- toimii jäsentensä yhdyssiteenä matkailun alalla
- tekee Ranuaa tunnetuksi matkailu- ja lomanviettokohteena ja hoitaa alueen tiedotustoimintaa
- harjoittaa matkailuun liittyvää julkaisu- ja tilastointitoimintaa
- sekä toimii muilla näihin verrattavilla tavoilla alueensa matkailun ja lomanvieton yleisten edellytysten parantamiseksi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityiset henkilöt, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on eri suuruinen eri yhteisöille sekä henkilöjäsenille.

Lisätietoa Ranuan matkailuyhdistyksestä:
Puheenjohtaja Tommi Hinno
Varapuheenjohtaja Mikko Sarajärvi
Matkailuneuvoja ja -sihteeri Salla-Mari Koistinen

Tuokioita ja tarinoita Ranuan yrittäjistä

Sauli Saarijärvi on toiminut vuodesta 2000 Kiireen Rajan yrittäjänä. Lapin Nuoreksi Yrittäjäksi hänet valittiin vuonna 2010 ja Ranuan Yrittäjäksi 2012. Yrittäjä nauttii aikaisista aamuista, jolloin hän leipoo asiakkaiden tilaukset ja leipomo-kahvilan tuoreet pullat, munkit ja muut leipomotuotteet. Pitopalveluita yrittäjä järjestää ympäri vuoden, asiakkaina ovat niin matkailijat kuin paikalliset asiakkaat. Yrittäjän maine on kiirinyt laajalle, mm. munkkien kehutaan olevan Euroopan parhaita. Yrittäjä on aktiivinen yrittäjäyhdistyksen ja Lions-clubin jäsen. Yritys työllistää yrittäjän lisäksi neljä ja puoli työntekijää.

Motto: Yhdessä tekemällä olemme enemmän

Sauli Saarijärvi, Kiireen Raja