Yritystoiminnan kehittäminen


Etusivu / Yrittäjälle / Yritystoiminnan kehittäminen

Yrityksen kehittäminen ja innovaatiot

Yrityksen kehittämistarpeet voivat liittyä investointeihin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen tai esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämiseen. Kehittämismahdollisuuksia on paljon, joten tule keskustelemaan ajatuksistasi hyvissä ajoin. Etsitään yrityksen tilanteeseen sopivat työkalut.

Yritystulkista löydät myös toimiville yrityksille tietoa ja lomakkeita, joiden avulla voi suunnitella ja laskea esimerkiksi investointien kannattavuutta.

Suomi.fi -sivustolle on koottu erilaisia julkisia tukia ja avustuksia yritystoiminnan eri vaiheisiin. Voit hakea tukea yrityksesi perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Haettavissa on tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotukia sekä avustuksia erilaisiin kokeiluihin. Tukia ja avustuksia ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, mutta niihin tarvitaan usein omarahoitusta.

Alta löydät lisätietoa mm. tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen hyödynnettävistä rahoituksista. Ranuan yritystontit, kurssit ja kesätyöpaikkatuki löytyvät Yrittäjälle-palveluvalikosta. Yrityspörssissä kohtaat yritysten myyjiä ja ostajia.

Tutkimus, kehitys ja kansainvälistyminen yrityksissä

Yritysten kehittämispalveluista löydät yritysten asiantuntija-apua ja yrityksellesi räätälöityjä palveluita, joiden avulla saat muun muassa kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta sekä selkeän kehittämissuunnitelman ja apua avainhenkilöiden koulutuksiin. 

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Tempo-rahoituspalvelu startup-yrityksille
Rahoituksen avulla yrityksenne voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta, selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä. Kiito- ja Digiboosti -rahoituspalvelut on nykyisin osa Tempo-rahoituspalvelua-

Into -rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla yrityksesi voi ostaa parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta, uusia markkinoita ja kumppaneita. Ohjelman budjetti on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Horisontti 2020 -sivuilta löytyy kumppanihakuja, joihin yritykset voivat osallistua. Hankehakemuksia koordinoi usein tutkimusinstituutio, kuten yliopisto tai ammattikorkeakoulu.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen EU-rahoituksen -sivuilta löytyy lisätietoa Euroopan rakenne-, kalatalous- ja maaseuturahastojen hakuajoista, -kriteereistä ja hakumenettelyistä.

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lapin ELY-keskus 
vaihde puh. 0295 037 000 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Lapin TE-toimisto 
työnantajapalvelut 
puh. 0295 039 502 
tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi

Ranuan kunta
Riikka Tuomivaara
puh. 040 662 3700
etunimi.sukunimi@ranua.fi