Tiedotteet


Etusivu / Ranua-info / Tiedotteet / Ranuanjärven vesistöalueen kunnistaminen virkistys- ja matkailukäyttöön -hanke käynnistyy huhtikuussa

Ranuanjärven vesistöalueen kunnistaminen virkistys- ja matkailukäyttöön -hanke käynnistyy huhtikuussa

25.3.2019 8:00

Ranuan kunta haki Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselta rahoitusta hankkeelle Ranuanjärven ja Takajärven kunnostukseen ja vesienhoitoon. Lapin ELY-keskuksen myöntämä rahoitus on suuruudeltaan 29 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 58 000 euroa. Rahoitus kohdistetaan Ranuan- ja Takajärven vedenlaadun parantamiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa Sillansalmen syvyyskartoitus ja ruoppaus sekä massojen kuljetus ja läjitys, vesikasvillisuuden niitto sekä hoitokalastus Ranuanjärvellä ja Takajärvellä. Hanke myös tukee ja opastaa kuntalaisia ja yhdistyksiä omaehtoiseen vesistöjen kunnostus- ja hoitotyöhön. Hankkeessa järjestetään työpajamuotoisia kunnostustempauksia järvien kunnostuksista kiinnostuneille.
Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä. Projektityöntekijän tehtävänä on koordinoida ja seurata hankkeen toteutumista sekä aktivoida ja ohjeistaa paikallisia toimijoita vesistökunnostustöissä. Projektityöntekijän rekrytoinnista julkaistaan avoin haku. Hanke toteutetaan 2019–2020

Lisätietoja:
Riikka Tuomivaara, kehittämispäällikkö, riikka.tuomivaara@ranua.fi , puh. 040 662 3700