Tiedotteet


Etusivu / Ranua-info / Tiedotteet / Rohkea Ranua osana globaaleja ilmiöitä

Rohkea Ranua osana globaaleja ilmiöitä

11.6.2019 14:00

Rohkea Ranua osana globaaleja ilmiöitä

 

Ranuan eläinpuiston alueella sijaitseva Seven Steps to Save the Ocean (Kovari, 2018) -ympäristötaideteos on käynnistänyt sosiaalisessa mediassa keskustelun ja samassa yhteydessä on kyselty kunnan näkemystä maatalouteen ja elinkeinojen kehittämiseen. Kysymys on ymmärrettävä, koska kunta on Ranuan Seudun Matkailu Oy:n pääomistaja ja matkailu on näkyvä elinkeino Ranualla.

 

Ranuan kunnassa tunnistetaan kaikkien elinkeinojen merkitys alueen elinvoimaisuudelle. Maa- ja metsätalous on kunnassa merkittävä työllistäjä lähes kahdenkymmenen prosentin osuudella kaikista elinkeinoista. Strategisena tavoitteena on kehittää älykästä maaseutua, paikallistuotantoa ja -jalostamista sekä maa-, bio-, metsätalouden innovatiivisia ratkaisuja, jotka oletetusti edistävät mielekästä elämää sekä työllistymistä maaseutumaisessa kunnassa. Maailmanlaajuisten ilmiöiden tuomat mahdollisuudet huomioidaan ja tulevaisuutta rakennetaan ennakoiden. Kunta on mukana monissa hankkeissa, joissa etsitään parhaita käytäntöjä vähähiilisten toimintamallien rakentamiseen sekä lähiruoan käytön lisäämiseen. Tällä hetkellä kuntakonsernin yksiköissä käytetään mahdollisuuksien mukaan kotimaisia elintarvikkeita. Tästä kunta sai huomionosoituksen vuonna 2015, kun paikallinen tuottajayhdistys palkitsi kunnan kotimaisen ruoan käytöstä.

 

Seven Steps to Save the Ocean -ympäristötaideteos on suunniteltu osana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Ympäristötaidetta matkailun alueille -hanketta. Taiteilija Maija Kovarin teos kannustaa arkipäivän tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja arktisen luonnon suojelemiseksi. Ranuan kunta toteaa, että teoksen kannanotot mm. lihansyönnin vähentämiseksi ovat taitelijan kannanottoja. Ranuan eläinpuisto on mukana eläinten suojeluohjelmissa, joissa muun muassa pyritään suojelemaan myös uhanalaisten eläinten elinympäristöjä luonnossa.

 

Rohkea Ranua – Mitä uutta? kannustaa koko kuntakonsernia rakentamaan aktiivisesti tulevaisuuttaan, huomioimaan globaalit ilmiöt ja etsimään uusia ideoita sekä ratkaisuja muuttuvassa maailmassa. Ranuan kunta toivoo, että tulevaisuudessakin kuntalaiset ja vierailijat keskustelevat avoimesti heitä kiinnostavista ja kysymyksiä herättävistä asioista. Siten parannamme mahdollisuuksia löytää uusia ideoita ja yhteisiä ratkaisuja.

 

Ranuan kunnanhallitus pahoittelee teoksen tai sen osan aiheuttamaa negatiivista kokemusta ja mahdollista mielipahaa. Kunta toivottaa vierailijat tervetulleiksi Ranualle!

 

Ranuan kunnanhallitus

 

Ranuan kuntastrategia löytyy PDF:nä: http://www.ranua.fi/loader.aspx?id=63216ddf-9218-409a-981a-9fbc7702fcc1

Lisätietoja kunnan elinkeinoista: kunnanjohtaja Sirpa Hakala, sirpa.hakala@ranua.fi