Vammaispalveluhakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Ranua

Lomakkeella voit hakea vammaispalvelulain mukaista palveluasumista, henkilökohtaista apua, avustusta asunnon muutostöihin, avustusta välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimiseen ja avustusta ylimääräisiin vaatekustannuksiin sekä erikoisravintokustannuksiin. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haettaessa mukaan on liitettävä lääkärinlausunto, josta ilmenee vamma tai sairaus, sekä sen aiheuttamat toiminnan rajoitukset/arvio hakijan toimintakyvystä.


Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Palvelut

Vammaispalvelut

Katso tiedot

Henkilökohtainen apu

Katso tiedot

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Katso tiedot

Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Katso tiedot

Ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen vammaisille henkilöille

Katso tiedot