Asemakaavat

Asemakaavojen pinta-ala on yhteensä 876 hehtaaria ja rakennusoikeutta on yhteensä 526 194 neliömetriä.

Alla olevasta valikosta valikosta löydät Ranuan neljä asemakaavaa:
Kirkonkylän asemakaava

Kirkonkylän alkuperäisen asemakaavan on laatinut Otto I. Meurman. Kaava on vahvistettu 23.12.1966 ja sitä on muutettu ja laajennettu useasti:

 Asemakaavan itäosan laajuus on 156 ha ja rakennusoikeutta sillä on 84246 m2. Itäosan kaavan muutos on hyväksytty 10.5.2006.

Asemakaavan länsiosan laajuus on 267 ha ja rakennusoikeutta sillä on 198801 m2. Kaavan muutos on hyväksytty 5.6.2008 ja siihen on tehty Jukolan osalta pieni kaavamuutos, joka on hyväksytty 15.11.2010.

Keskustan alueella asemakaavan laajuus on 60 ha ja rakennusoikeutta sillä on 68893 m2.  Kaavan muutos on hyväksytty 19.3.2007

Keskustan alueen kaavaan on tehty pieni muutos kortteleihin 50 ja 70. Muutos on hyväksytty 6.6.2016. Ns. virastotien asemakaavan muutos löytyy alla olevasta valikosta.

Länsiosan alueen kaavaan on tehty muutos hyvinvointikeskuksen alueelle.  Kaava on hyväksytty 2019. 

Ranuan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2022 hyväksynyt Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutoksen Pappilanniemen alueella (pykälä 43)  ja asemakaavan muutoksen vanhan sairaalan alueella (pykälä 44) ja asemakaavan muutoksen Kolomaan alueella (pykälä 45)

Ajantasa-asemakaava on päivitetty 2023 ja siitä löytyvät myös pienemmät asemakaavaan tehdyt muutokset.

KAAVAYHDISTELMA_KIRKONKYLA AJANTASAKAAVA.pdf

Hyvinvointikeskus asemakaavan muutos.pdf

SAIRAALAN_YMP_EHDOTUS_2000.pdf

EHDOTUS_Selostus_Ranua_sairaalan_ymp._akm.pdf

Virastotien asemakaavan muutos selostus.pdf

Virastotien asemakaavan muutos kartta.pdf

Kirkonkylä länsiosa määräykset.pdf

Kirkonkylä länsiosa kaavakartta.pdf

Kirkonkylä Keskusta- Multilahti selostus.pdf

Kirkonkylä Keskusta- Multilahti kaavakartta.pdf

Kirkonkylä Jukola selostus.pdf

Kirkonkylä Jukola asemakaavan muutos.pdf

Kirkonkylä Itäosan asemakaavan selostus.pdf

Kirkonkylä Itäosa kaavakartta.pdf

RanuaAK120Hyv.pdf

Kirkonkylä120HyvSEL.pdf

PappilanniemenHYVSelostus.pdf

 PappilanHYV.pdf

Vanhan sairaalanHYVSelostus.pdf

SairaalaHYV.pdf

KolomaaHYVSelostus.pdf

KolomaaHYV.pdf

Eläinpuiston asemakaava

Eläinpuiston asemakaava on hyväksytty 14.3.2011. Eläinpuiston asemakaavan laajuus on 93 ha ja rakennusoikeus on 24254 m2.

Eläinpuiston asemakaavan rakentamistapaohje.pdf

Eläinpuisto, havainnekuva.pdf

Eläinpuiston asemakaava.pdf

Suhangon asemakaava

Suhangon kaivosalueen asemakaava on hyväksytty 10.6.2013. Asemakaavan laajuus on 300 ha ja rakennusoikeus on 150 000 m2.

Suhanko kaavaselostus.pdf

Suhanko asemakaava.pdf

Simojärven kalasataman asemakaava