Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Ranuan tuulivoimahankkeet / Ranuan Haarahiltusen tuulivoimahanke
Ranuan Haarahiltusen tuulivoimahanke
UBRE Wind Bravo suunnittelee Paloselänsuon alueelle Haarahiltusen tuulivoimapuistoa, jossa on noin 9 voimalaa. Alue kattaa noin 900ha yksityisessä sekä valtion omistuksessa olevia maita.

Kaavoituksen lopullinen rajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet sekä tuulivoimaloiden tarkka lukumäärä tarkentuvat kaavoitusprosessin aikana. Tarkennuksiin vaikuttavat kaavoitusprosessin ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä tehtävät selvitykset sekä sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut. Keskeisten sidosryhmien kanssa keskustellaan ja neuvotellaan jo ennen kaava- ja YVA-prosessien aloitusta. Ehdotuksen mukainen kaava-alue on pyritty laatimaan siten, että tuulivoimaloiden keskeiset ympäristövaikutukset, kuten meluun ja välkkeeseen liittyvät vaikutukset, kohdistuvat kaavoitettavan alueen sisäpuolelle. Suunnittelussa on huomioitu 1 500 metrin etäisyys asutukseen.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle kaavoituksen käynnistämistä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 27. toukokuuta ja valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta 10. kesäkuuta.

Haarahiltunen kaavoitusaloite.pdf

Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

haarahiltunen hankealue kartta.PNG