Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Ranuan tuulivoimahankkeet / Ranuan Kupinavaara Itäisen tuulivoimahanke
Ranuan Kupinavaara Itäisen tuulivoimahanke
Winda Energy Oy on aloittanut selvitystyön Kupinavaaran alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoalueeksi. Hankealue on kokonaisuudessaan noin 17500 hehtaaria ja sijaitsee Ranuan kunnan kaakkoisosassa noin 20 km keskustasta puoliksi Pudasjärven puolella. Ranuan puoleinen osa on jaettu kahteen hankealueeseen; Kupinavaara itäinen ja Kupinavaara läntinen. Kupinavaara itäinen, jota esitetään kaavoitettavaksi tällä aloitteella, on kooltaan noin 3550 hehtaaria. Alue sijoittuu yleisesti vähintään 2 km päähän lähimmästä vakituisesta asutuksesta.

Kupinavaara itäisen alueelle suunnitellaan alustavasti noin 35-40 tuulivoimalaa (hanke käsittää kokonaisuudessaan noin 120 tuulivoimalaa). Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle kaavoituksen käynnistämistä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 27. toukokuuta ja valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta 10. kesäkuuta.

Kupinavaara Itäinen kaavoitusaloite.pdf

Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

kupinavaara itäinen kartta.PNG