Ranuan Kupinavaara Läntisen tuulivoimahanke
Winda Energy Oy on aloittanut selvitystyön Kupinavaaran alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoalueeksi. Hankealue on kokonaisuudessaan noin 17500 hehtaaria ja sijaitsee Ranuan kunnan kaakkoisosassa noin 20 km keskustasta puoliksi Pudasjärven puolella. Ranuan puoleinen osa on jaettu kahteen hankealueeseen; Kupinavaara itäinen ja Kupinavaara läntinen. Kupinavaara läntinen, jota esitetään kaavoitettavaksi tällä aloitteella, on kooltaan noin 4730 hehtaaria. Alue sijoittuu yleisesti vähintään 2 km päähän lähimmästä vakituisesta asutuksesta.

Kupinavaara läntisen alueelle suunnitellaan alustavasti noin 30-40 tuulivoimalaa (hanke käsittää kokonaisuudessaan noin 120 tuulivoimalaa). Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE:  Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käsittelee kaavoitusaloitetta 14. toukokuuta. Tavoitteena on, että kunnanhallitus käsittelee asiaa 27. toukokuuta ja valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta 10. kesäkuuta.

Kupinavaara läntinen kaavoitusaloite.pdf

Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

kupinavaara läntinen kartta.PNG