Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Ranuan tuulivoimahankkeet / Lamminperänsuon tuulivoimahanke
Ranuan Lamminperänsuon tuulivoimahanke
Tuulikolmio suunnittelee Lamminperänsuon alueelle tuulivoimapuistoa, joka on kooltaan 500 - 900 hehtaaria. Yhtiö suunnittelee tälle alueelle korkeintaan yhdeksää 6,6 – 7,2 MW nimellistehoista tuulivoimalaa eli yhteensä 39 – 65 MW tuulivoimapuistoa. Kaavoituksen lopullinen rajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat kaavoitusprosessin yhteydessä tehtävien selvitysten ja sidosryhmäkeskustelujen perusteella.

Ehdotettu kaava-alue on pyritty laatimaan niin laajana, että tuulivoimaloiden keskeiset ympäristövaikutukset kohdistuisivat kaavoitettavan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimalat ovat enintään 300 metriä korkeita. Suunnitelmissa huomioidaan myös muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus. Tuulikolmio on ottanut huomioon kunnan tekemät sekä yleisesti määritellyt tuulivoimahankkeiden kehittämisen periaatelinjaukset.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle kaavoituksen käynnistämistä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 27. toukokuuta ja valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta 10. kesäkuuta.

Lamminperänsuo kaavoitusaloite_26042024f.pdf

Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

Lamminperänsuo hankealue kartta.PNG