Näätäaavan hanke
Näätäaavan hankealueelle on tarkoitus rakentaa vihreää metanolia eli e-metanolia tuottava tehdas sekä tuulivoimapuisto. Näätäaapa sijaitsee lähimmillään noin 11 kilometrin päässä Ranuan kirkonkylältä.

Tehtaassa valmistettaisiin vihreää metanolia laivaliikenteen tarpeisiin. Vihreän metanolin valmistukseen tarvitaan sähköä, vettä sekä hiilidioksidia. Näätäaavan tehtaalla tehtäisiin vetyä elektrolyysillä sähköstä ja vedestä. Siihen lisättäisiin hiilidioksidia. Vettä tuotaisiin uusia vesiputkia pitkin Ranuan Infra Oy:n vedenottamoilta tai läheisiltä pohjavesialueilta. Tehdasta ja tuulivoimaloita ei tarvitse liittää sähköverkkoon, koska tehdas saa tarvitsemansa sähkön pääasiallisesti suoraan omista tuulivoimaloista.

Näätäaavan hankealueen alustava koko on noin 8 250 hehtaaria ja sille suunnitellaan noin 100 hehtaarin tehdasaluetta sekä 57 tuulivoimalaa. Tehtaan on arvioitu työllistävän suoraan vähintään 60 henkilöä ja välillisesti syntyisi muitakin työpaikkoja muun muassa logistiikkaan.

Tuulivoimaloiden suunniteltu tornin korkeus olisi maksimissaan 200 metriä ja voimalan ylin pyyhkäisykorkeus olisi enintään 300 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalat tulisivat vähintään kahden kilometrin etäisyydelle lähimpiin asuinrakennuksiin ja lomarakennuksiin etäisyys olisi myös kaksi kilometriä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE: Kaava- ja maapoliittinen työryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle kaavoituksen käynnistämistä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 27. toukokuuta ja valtuusto päättää kaavoitusaloitteesta 10. kesäkuuta.

Näätäaapa kaavoitusaloite.pdf

Näätäaapa - Hankealuerajaus.pdf


Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

Näätäaapa - Hankealuerajaus.jpg