Ranuan Rahaselän tuulivoimahanke
VSB on suunnitellut pinta-alaltaan noin 3 000 hehtaarin kokoiselle Rahaselän hankealueelle alustavasti 20 - 35 tuulivoimalaa, joiden yksikkötehon arvioidaan olevan 8 – 10 MW ja pyyhkäisykorkeuden maksimissaan 310 metriä. Tarkempi voimalamäärä ja -sijoittelu selviävät YVA- ja kaavoitusprosessin edetessä.

Rahaselän hankealue sijaitsee Ranuan länsiosassa Simon kunnan rajalla, Maurun kylän länsipuolella.. Alustavan kaava-alueen koko on noin 3000 hehtaaria. Kaava-alueen pohjoispuolella, noin 3,5 km hankealueesta sijaitsee Suhanko -kaivoshankkeen osayleiskaava. Kaava-alueen eteläpuolella, noin 1,5 km etäisyydellä sijaitsee Simojoen rantaosayleiskaavan alue 3 (osa 2/4).  Alueen lounaisosa rajoittuu varalaskeutumispaikan suojavyöhykkeeseen.

KAAVOITUSALOITTEEN TILANNE: Valtuusto päätti 22.4.2024 hyväksyä kaavoitusaloitteen.

Rahaselkä kaavoitusaloite.pdf

Rahaselkä hankealueen kuvaus.pdf

Lisätietoja:

tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi
rahaselkä hankealue kartta.PNG