Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaavatasojen alta tietoa Ranuan kunnan alueella vireillä olevista kaavoista ja niiden etenemisestä.

Kaavoitustiedote

Liitteenä Ranuan kunnan kaavoitustiedote vireillä olevista kaavoista.

Kaavoitustiedote.pdf

Maakuntakaava
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.
Ranta-asemakaavat
Tällä hetkellä ranta-asemakaavoja ei ole vireillä.
Asemakaavat
Asemakaavan muutokset Ranuan kirkonkylän alueella

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kirkonkylän Pappilanniemen, vanhan sairaalan ja Kolomaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

Kirkonkylän asemakaavan muutosalueen luonnosvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 16.12.2021. - 31.1.2022 välisenä aikana. 

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 31.1.2022 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan asemakaavan muutokset".


Ranualla 16.12.2021
Kunnanhallitus

SairaalaValmisteluvaiheSelostus.pdf

SairaalaValmisteluvaihe.pdf

 PappilanniemiValmisteluvaiheSelostus.pdf

PappilanniemiValmisteluvaihe.pdf

KolomaaValmisteluvaihe.pdf

KolomaaValmisteluvaiheSelostus.pdf

RANUAkkAKmuutokset_OAS3.12.pdf

Yleiskaavat
Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärvi, Kultisalmen eteläpuoli (Osa A)

Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tok­sen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla.

 Kaavojen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa, Keskustie 34,  ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 17.12.2020 al­kaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 §:n mu­kai­ses­ti julkisesti nähtäville.

 Ranualla 17.12.2020

 Kunnanhallitus

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_A_osa-alue.pdf

Simojärven eteläalueen kaava- alueet.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärven eteläranta, Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Latvajärvi ja Mustalampi (Osa B)

Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tok­sen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla.

Kaavojen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa, Keskustie 34,  ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 17.12.2020 al­kaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 §:n mu­kai­ses­ti julkisesti nähtäville.

Ranualla 17.12.2020

Kunnanhallitus

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_B_osa-alue.pdf 

Simojärven eteläalueen kaava- alueet.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus Simojärven kaakkoisosa, Impiönjärvi, Roosinginjärvi, Penämönjärvi, Rytijärvi, Latva-Penämö ja Iso Lehmijärvi (Osa C)

Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tok­sen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla.

Kaavojen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa, Keskustie 34,  ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 17.12.2020 al­kaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 §:n mu­kai­ses­ti julkisesti nähtäville.

Ranualla 17.12.2020

Kunnanhallitus

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_C_osa-alue.pdf

Simojärven eteläalueen kaava- alueet.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen Saarijärvi, Ojajärvi, Mämmilampi, Hoikkalampi sekä Iso- ja Pikku Löytölampi (Osa D)

Ranuan kunta kuuluttaa vireille Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tok­sen ja laajennuksen sekä uusien rantaosayleiskaavojen laatimisen Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla.

Kaavojen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa, Keskustie 34,  ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 17.12.2020 al­kaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 §:n mu­kai­ses­ti julkisesti nähtäville.

Ranualla 17.12.2020

Kunnanhallitus

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_D_osa-alue.pdf

Simojärven eteläalueen kaava- alueet.pdf