Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät tietoa Ranuan kunnan alueella vireillä olevista kaavoista ja niiden etenemisestä.

Simojärven eteläisten järviosien kaavoitus
Simojärven rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärvi, Kultisalmen eteläpuoli (Osa A)

Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tos ja laajennusvaihe Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla on edennyt luonnosvaiheeseen

”Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven eteläisillä järvialueilla.
Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja Vireillä olevat kaavat - Kesyttämätön Ranua -sivuilla. Ehdotusvaiheen asiakirjat koskevat alueella vireillä olevia neljää yleiskaavaa. Aineisto koskee alueita A,B,C ja D.

Yleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.6-18.8.2023 välisenä aikana.
Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 18.8.2023 klo 12:00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 RANUA. Kuoreen merkintä ”Simojärven yleiskaavan muutos eteläisellä alueella”

Voit ladata kaava-aineiston alla olevista linkeistä.

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_A_osa-alue 2023.pdf

SEL_ehd_Simojärven ROYK päivittäminen ja laajennus osa A.pdf

Simojarvi_A_Mitoitustaulukko.pdf

Simojärven ROYK A osa määräykset_ehd.pdf

Simojärven ROYKM osa A vastineet luonnoksen palauteeseen.pdf

Simojärvi_kaavakartta_A_osa_ehdotus_Karttalehti1 885x1470.pdf

Simojärvi_kaavakartta_A_osa_ehdotus_Karttalehti2 675x1080.pdf

Liite 1 Osa-alue A. Pohjoinen Arvokkaat luonto- ja maisemakohtee.pdf

Liite 2 Osa-alue A. Eteläinen Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet.pdf

Simojärven rantaosayleiskaavan rakennettu kulttuuriympäristö 14032022.pdf

Ranua Simojarvi rantaosayleiskaavan arkeol inventointi 2021_2022.pdf

Rakennettu kulttuuriympäristö Karttaliite.pdf

Simojarvi_mamminsuo_soppana_Natura-arviointiselvitys 2023.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus, Simojärven eteläranta, Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Latvajärvi ja Mustalampi (Osa B)

Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tos ja laajennusvaihe Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla on edennyt luonnosvaiheeseen

”Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven eteläisillä järvialueilla.
Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja Vireillä olevat kaavat - Kesyttämätön Ranua -sivuilla. Ehdotusvaiheen asiakirjat koskevat alueella vireillä olevia neljää yleiskaavaa. Aineisto koskee alueita A,B,C ja D.

Yleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.6-18.8.2023 välisenä aikana.
Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 18.8.2023 klo 12:00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 RANUA. Kuoreen merkintä ”Simojärven yleiskaavan muutos eteläisellä alueella”

Voit ladata kaava-aineiston alla olevista linkeistä.

Liite 3 Osa-alue B. Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet.pdf

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_B_osa-alue_2023.pdf

Rakennettu kulttuuriympäristö Karttaliite.pdf

Ranua Simojarvi rantaosayleiskaavan arkeol inventointi 2021_2022.pdf

SEL_ehd_Simojärven ROYK päivittäminen ja laajennus osa B.pdf

Simojärven rantaosayleiskaavan rakennettu kulttuuriympäristö 14032022.pdf

Simojärven ROYK ehd B osa määräykset.pdf

Simojärven ROYKM osa b vastineet luonnoksen palauteeseen.pdf

Simojärvi_B_Mitoitustaulukko.pdf

Simojärvi_kaavakartta_B_osa_ehdotus_841x594.pdf

Simojarvi_mamminsuo_soppana_Natura-arviointiselvitys 2023.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen/päivittäminen ja laajennus Simojärven kaakkoisosa, Impiönjärvi, Roosinginjärvi, Penämönjärvi, Rytijärvi, Latva-Penämö ja Iso Lehmijärvi (Osa C)

Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tos ja laajennusvaihe Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla on edennyt luonnosvaiheeseen

”Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven eteläisillä järvialueilla.
Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja Vireillä olevat kaavat - Kesyttämätön Ranua -sivuilla. Ehdotusvaiheen asiakirjat koskevat alueella vireillä olevia neljää yleiskaavaa. Aineisto koskee alueita A,B,C ja D.

Yleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.6-18.8.2023 välisenä aikana.
Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 18.8.2023 klo 12:00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 RANUA. Kuoreen merkintä ”Simojärven yleiskaavan muutos eteläisellä alueella”

Voit ladata kaava-aineiston alla olevista linkeistä.

Liite 4_ Osa-alue C. Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet (1_31 000).pdf

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_C_osa-alue_2023.pdf

SEL_ehd_Simojärven ROYK päivittäminen ja laajennus osa C.pdf

Simojärven ROYK ehd C osa määräykset.pdf

Simojärven ROYKM osa c vastineet luonnoksen palauteeseen.pdf

Simojärvi_C_Mitoitustaulukko.pdf

Simojärvi_kaavakartta_C_osa_ehdotus_895x1355.pdf

Ranua Simojarvi rantaosayleiskaavan arkeol inventointi 2021_2022.pdf

Simojärven rantaosayleiskaavan rakennettu kulttuuriympäristö 14032022.pdf

Rakennettu kulttuuriympäristö Karttaliite.pdf

Simojarvi_mamminsuo_soppana_Natura-arviointiselvitys 2023.pdf

Rantaosayleiskaavan laatiminen Saarijärvi, Ojajärvi, Mämmilampi, Hoikkalampi sekä Iso- ja Pikku Löytölampi (Osa D)

Simojärven rantaosayleiskaavan muu­tos ja laajennusvaihe Si­mo­jär­ven eteläisillä järvialueilla on edennyt luonnosvaiheeseen

”Simojärven yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen Simojärven eteläisillä järvialueilla.
Simojärven yleiskaavan päivittämisen ja laajentamisen ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja Vireillä olevat kaavat - Kesyttämätön Ranua -sivuilla. Ehdotusvaiheen asiakirjat koskevat alueella vireillä olevia neljää yleiskaavaa. Aineisto koskee alueita A,B,C ja D.

Yleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.6-18.8.2023 välisenä aikana.
Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 18.8.2023 klo 12:00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 RANUA. Kuoreen merkintä ”Simojärven yleiskaavan muutos eteläisellä alueella”

Voit ladata kaava-aineiston alla olevista linkeistä.

Liite 5 Osa-alue D Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet (1_20 000).pdf

P41004_Simojärvi ROYK_OAS_D_osa-alue_2023.pdf

SEL_ehd_Simojärven ROYK päivittäminen ja laajennus osa D.pdf

Simojärven ROYK D osa ehd määräykset.pdf

Simojärven ROYKM osa d vastineet luonnoksen palauteeseen.pdf

Simojärvi_D_Mitoitustaulukko.pdf

Simojärvi_kaavakartta_D_osa_ehdotus_660x594.pdf

Simojärven rantaosayleiskaavan rakennettu kulttuuriympäristö 14032022.pdf

Ranua Simojarvi rantaosayleiskaavan arkeol inventointi 2021_2022.pdf

Rakennettu kulttuuriympäristö Karttaliite.pdf

Simojarvi_mamminsuo_soppana_Natura-arviointiselvitys 2023.pdf

Ranuanjärven alueen kaavoitus

Ranuan kunta kuuluttaa vireille Ranuanjärven osayleiskaavan päivityksen. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä valmisteluasiakirjat pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.ranua.fi 13.12.2023 alkaen siihen saakka kunnes kaavaluonnos asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 

 Ranualla 11.12.2023 Kunnanhallitus

Kirkonkylan_oyk_OAS.pdf