Etusivu / Kaavat ja kiinteistöt / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Tältä sivulta löydät kaavatasojen alta tietoa Ranuan kunnan alueella vireillä olevista kaavoista ja niiden etenemisestä.

Maakuntakaava
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.
Asemakaavat

Ranuan kunta asettaa nähtäville seuraavat asemakaavaehdotukset:

- Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120
- Simojärven kalasataman alueen asemakaava

kaavaehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä Ranuan kunnantoimistolla ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Asemakaavaehdotuksen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 24.9. - 2.11.2020 välisenä aikana. 

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 2.11.2020 klo 12.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120 tai "Simojärven kalasataman alueen asemakaava".

Ranualla 21.9.2020

Kunnanhallitus"

Alla linkit kaava-asiakirjoihin:

Ranuan kk asemakaavan muutos kortteli 120, osallistamis- ja arviointisuunnitelma

Ranuan kirkonkylän kortteli 120 muutosehdotuksen selostus

Ranuan kirkonkylän kortteli 120 asemakaava ehdotusvaihe

Kalasatama aseemakaavaehdotuksen selostus

Kaavaehdotus Simojärven kalasatama

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutokset:

Kuulutus 

Ranuan kunta kuuluttaa vireille kirkonkylän asemakaavan osa- alueiden Pappilaniemi, vanha sairaala ja Kolomaa asemaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä Ranuan kunnan teknisessä toimistossa ja Ranuan kunnan kotisivuilla osoiteessa www.ranua. fi 24.9.2020 alkaen siihen saakka kunnes kaavaehdotus asetetaan MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 


Ranualla 21.9.2020

Kunnanhallitus"

Alla kaava-asiakirja:

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos, OAS 10.8.2020

 
Yleiskaavat
Tällä hetkellä yleiskaavoja ei ole vireillä.
Ranta-asemakaavat
Tällä hetkellä ranta-asemakaavoja ei ole vireillä.