Etusivu / Rakennusvalvonta ja -luvat / Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely

Ranuan kunnan myöntämät rakennusluvat haetaan sähköisesti lupapiste.fi palvelusta.  Palvelun käyttö edellyttää luvanhakijan rekisteröitymistä palveluun. Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan maksut, sekä muut ohjeet löytyvät sivun lopusta.

Ohjeita  ja tietoa lupapisteen käytöstä löydät osoitteesta www.lupapiste.fi/viestintamateriaali/asiakasohjeistus

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Ranuan kunnan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa, vapauttaa aikaa ja tehdä ihmisten arjesta helpompaa.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Siirry palveluun >>

Hakemuslomake

Ranuan kunta on siirtynyt sähköiseen rakennusluvan hakuun 1.4.2021 alkaen.  Rakennuslupa haetaan sähköisesti osoitteesta lupapiste.fi. 

 

 

Rakennuspaikan hallintaoikeuden selvittäminen
Lainhuutotodistus/jäljennös kauppa- tai lahjakirjasta, vuokra- tai hallintasopimuksesta. Mikäli rakennuspaikalla on useampi omistaja niin asiakirja, josta näkyvät osakkaat ja valtakirja tai suostumus muilta osakkailta. 
Tonttikartta tai virallinen karttaote
1:10000, johon rakennuspaikka on merkitty sijainnin selvittämiseksi.
Rakennushankeilmoitus

Tilastotiedot väestörekisterikeskukselle. RH 1 lomake ja RH 2 lomake jos rakennetaan useampia huoneistoja, tai huoneistotietoihin tulee muutoksia. Rh lomakkeet täytettävä huolellisesti ja myös HENKILÖTUNNUKSET on ilmoitettava kokonaisuudessaan.

Tulostettava Rh1 lomake

Tulostettava Rh2 lomake

Selvitys
naapureiden kuulemisesta, tai pyyntö kuulla viran puolesta maksua vastaan.
Pääsuunnittelija
Hankkeen vaatimustasoon nähden riittävän pätevä suunnittelija. Hakemukseen merkitään pääsuunnittelija, jonka tehtävä on sovittaa yhteen kaikki erityissuunnittelijoiden suunnitelmat. Pääsuunnittelija tarkastaa hakemuksen sisällön ja hakemuksessa tulee olla pääsuunnittelijan suostumus tehtävään.
Pääpiirustukset
Pohjat, julkisivut, leikkaus 1:50 tai 1:100 + hormi- piirros 1:20 ja  Asemapiirros 1:200 tai 1:500.
Energiatodistus ja E- luvun laskenta
Koskee lämpimiä rakennuksia.
Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista:

Esimerkiksi aiemmin harjoitettu toiminta, jätteet, likaamiset, puhdistukset, maaperän laatu, kantavuus, routivuus, pohjavesi, radon, perustamistapa ja -taso, tulvakorkeus, viemärien padotuskorkeus, pintavesien johtaminen, perustusten kuivatus.

Merkitään leikkaus- ja asemapiirustukseen tai tehdään erillinen selvitys.

Jätevesien käsittelysuunnitelmat
Jätevesien käsittelysuunnitelmat, käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai vanhan uusiminen on luvanvarainen.
Vastaavan- ja erityisalojen työnjohtaja
Vastaavan- ja erityisalojen työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena.
Käsittelyaika
Käsittelyaika rakennustarkastajan osalta keskimäärin neljä työviikkoa, silloin kun lupapaperit ovat kunnossa. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta ratkaisee suurempien kohteitten luvat, käsittelyaika on pitempi ja on sidoksissa lautakunnan kokouksien aikatauluihin.
Aloitusoikeus
Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.  Hakemuslomakkeelle tulee raksittaa ao. kohta hakemuksesta.  Kunnan tilille maksetaan vakuussumma (väh. 10% hankkeen kustannuksista) niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Tarkemmat menettelyohjeet rakennustarkastajalta. Vakuus palautetaan kun lupa on saanut lainvoimainen.
Poikkeaminen määräyksistä

Jos alueella on rakennuskielto tai hanke on kaavan vastainen tai jos kaavoittamattomalla alueella on suunnittelutarve, edellyttää hanke poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Hakemus jätetään rakennustarkastajalle, joka antaa asiasta lausunnon kunnanhallitukselle, joka tekee asiasta ratkaisun. Vähäinen poikkeaminen (MRL 175 §) ratkaistaan luvan yhteydessä.

Tulostettava poikkeamis hakemuslomake

Lupamaksut
Peritään lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti sisältäen päätöksessä määrättyjen tarkastusten suorittamisen ja työnjohtajien hyväksymisen.
ERIKOISPIIRUSTUKSET/POHJATUTKIMUS
Lupapäätöksessä määrätään erikoispiirustusten (rakennepiirustukset, pohjatutkimus, veden- hankinta ja jätevesien käsittely) esittämisestä rakennustarkastajalle. 
Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous

Katselmukset ja mahdollinen aloituskokous määrätään lupapäätöksessä. 

1. Aloituskokouksen pitää rakennustarkastaja ja siinä tulee olla läsnä hankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja hankkeen vaativuuden mukaan rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija sekä paloviranomainen. Pieniin kohteisiin, aloituskokousta ei määrätä.
2. Rakennuspaikan merkitseminen tilataan rakennustarkastajalta
3. Muut päätöksessä määrätyt viranomaistarkastuset tilataan rakennustarkastajalta.
4. Vastaava työnjohtaja valvoo rakennustyön suorittamista hyvien rakennustapojen, suunnitelmien ja määräysten mukaiseksi. Hän suorittaa omat tarkastuksena ja merkitsee ne rakennuslupapäätöksen mukana tulevaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  Rakennustyön tarkastusasiakirja  luovutetaan rakennustarkastajalle lopputarkastuksen yhteydessä. 

Rakennusvalvonnan taksat ja Ranuan kunnan rakennusjärjestys
Muut lomakkeet ja ohjeet

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä tulee jokaisella kiinteistöllä olla täytettynä.  Selvitys säilytetään kotona eikä sitä lähetetä rakennusvalvontaan.  Selvitys ei ole uuden jätevesijärjestelmän suunnitteluasiakirja vaan uuteen jätevesijärjestelmään suunnitelmat ja asiakirjat laatii pätevä suunnittelija.

Tulostettava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä -lomake

Pelastuslaitoksen ohje pientalorakentajille

Tulostettava jätevesijärjestelmän rakentamisen tarkastusasiakirja

Tulostettava luvan jatkoaika -asiakirja