Etusivu / Tie ja kyläavustukset

Avustusten hakeminen

Alta löydät tietoa Ranuan kunnan myöntämistä avustuksista yksityisteiden perusparannukseen ja kunnostamiseen sekä kylien liikuntapaikkojen ylläpitämiseen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden avustussääntö (Hyväksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus kesä- ja talvikunnossapitoon:                

-

Tien vaikutusalueella on oltava vähintään yksi asuttu talous (asutaan lä­pi vuoden).

-

Avustusta myönnetään vain asutulle tien osalle.

-

Tien pituus vähintään 300 m.

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydessä ajantasaiset to­dis­tuk­set yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa käy­tös­sä olevissa ilmoituskanavissa.

-

Vuoden 2021 avustuksen suuruus on enimmillään 380 euroa/kilometri. Määräraha yhteensä 18 000€.

 


Yksityisteiden perusparannusavustukset

Yksityisteiden avustussääntö (Hyväksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus yksityisteiden peruskorjaukseen:

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydessä ajantasaiset todistukset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa käytössä olevissa ilmoituskanavissa.

-

Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin si­ten, että kunnan avustus on 10-50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %.

-

Määräraha vuodelle 2021 yhteensä 7000€.

-

Määrärahan jaosta eri hankkeiden kesken päätetään tapauskohtaisesti arvioiden hankkeiden koko, yleinen vaikuttavuus ja avustuksen vaikuttavuus hankkeen toteutumiselle.


Kylien liikuntapaikka avustukset

Kylätoimikunnille tarkoitettu avustus 10 000 euroa on tarkoitettu kylätoimikuntien kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin. 

Kohteet voivat olla esimerkiksi kylien liikuntapaikkojen rakentamista ja kunnossapitoa, laavujen ja retkeilyreittien rakentamista ja ylläpitoa.

Avustus on tarkoitettu työn ja materiaalien ostamista varten. Avustuksen saajan on toimitettava tilitys tekniselle osastolle välittömästi kohteen valmistumisen jälkeen, muuten avustus peritään takaisin.

Avustusta ei makseta talkootyön osuudesta.

Lomakkeet
Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemus
Yksityisteiden perusparannus avustushakemus
Kylien liikuntapaikkojen avustushakemus