Etusivu / Tie ja kyläavustukset

Avustusten hakeminen

Alta löydät tietoa Ranuan kunnan myöntämistä avustuksista yksityisteiden perusparannukseen ja kunnostamiseen sekä kylien liikuntapaikkojen ylläpitämiseen. Vuoden 2022 avustusten hakuaika on käynnissä ja avustukset on haettava 31.3.2022 kello 12:00 mennessä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden avustussääntö (Hyväksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus kesä- ja talvikunnossapitoon:                

-

Tien vaikutusalueella on oltava vähintään yksi asuttu talous (asutaan lä­pi vuoden).

-

Avustusta myönnetään vain asutulle tien osalle.

-

Tien pituus vähintään 300 m.

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydessä ajantasaiset to­dis­tuk­set yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa käy­tös­sä olevissa ilmoituskanavissa.

-

Vuoden 2022 avustuksen suuruus on enimmillään 580 euroa/kilometri. Määräraha yhteensä 28 000€.

 


Yksityisteiden perusparannusavustukset

Yksityisteiden avustussääntö (Hyväksytty: Valtuusto 18.3.2019 § 8)

Avustus yksityisteiden peruskorjaukseen:

-

Avustusta maksetaan vain perustetulle tiekunnalle.

-

Tiekunnan on toimitettava avustuksen haun yhteydessä ajantasaiset todistukset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä olevista tiedoistaan.

-

Avustusta haetaan vuosittain.

-

Kunta ilmoittaa hakuajan ja vuosittaiset hakuehdot kunnassa käytössä olevissa ilmoituskanavissa.

-

Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin si­ten, että kunnan avustus on 10-50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %.

-

Määräraha vuodelle 2022 yhteensä 7000€.

-

Määrärahan jaosta eri hankkeiden kesken päätetään tapauskohtaisesti arvioiden hankkeiden koko, yleinen vaikuttavuus ja avustuksen vaikuttavuus hankkeen toteutumiselle.


Kylien liikuntapaikka avustukset

Avustusta voivat hakea kylätoimikunnat sekä retkeilyreittejä ylläpitävät yhdistykset. Avustuksen suuruus on 30 000 euroa ja enimmillään avustus voi olla hakijaa kohden 5000 euroa. 

Avustuksen kohteet voivat olla esimerkiksi kylien liikuntapaikkojen rakentamista ja kunnossapitoa, laavujen ja retkeilyreittien rakentamista ja ylläpitoa. (Uuden rakentaminen, vanhojen korjaus ja ylläpito, puuhuolto yms)

Avustus on tarkoitettu työn ja materiaalien ostamista varten. Avustuksen saajan on toimitettava tilitys tekniselle osastolle välittömästi kohteen valmistumisen jälkeen, muuten avustus peritään takaisin.

Avustusta ei makseta talkootyön osuudesta.

Lomakkeet
Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemus
Yksityisteiden perusparannus avustushakemus
Kylien liikuntapaikkojen avustushakemus