Etusivu / Vapaat tontit
Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Myytävät tontit

Ranuan kunta myy tontteja loma-, teollisuus- ja asuntorakentamiseen.

Kirkonkylän asemakaava-alueella on asuin-, liike- ja teollisuustontteja. Simojärven rannan alueella, Simojoen rannalla ja Rovastinahossa on lomarakennustontteja. Lisäksi yksittäisiä myytäviä tontteja on tarjolla taajaman ulkopuolella Ranuan kylissä.

Tontit myydään tai vuokrataan varausjärjestyksessä.

  • Toimi näin

Lisätietoja voit kysyä tekniseltä johtajalta/rakennustarkastajalta tai hallintosihteeriltä. Voit myös varata tontin täyttämällä palveluun liitetyn verkkosivun kautta varauslomakkeen.

Kirkonkylän asemakaava-alue (teollisuustontit)

Ranuan kunta myy teollisuustontteja Kolomaan teollisuusalueelta.

Kolomaan teollisuusalue kaavan eteläosassa KT 78:n itäpuolella.

Kirkonkylä Kolomaa kaavakartta.png

Kaavaselostuksen löydät seuraavasta linkistä: Kolomaan kaavaselostus

Simojärven alue (lomarakennustontteja)

Ranuan kunta myy lomatontteja Simojärven eteläosasta Simontaipaleen alueelta.

Tontit on lohkottu omiksi tiloiksi ja alueelle on rakennettu tiet ja vesijohdot kunnan toimesta. Sähköliittymän tontilla saa verkkoyhtiön ilmoituksen mukaan normaalilla liittymämaksulla.

Lomatonttialueen tonteilla on pinta-alan mukainen osuus Saarijärven jakokunnan vesiin, joita on Simojärven eteläosan lisäksi Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Saarijärvi ja Ojajärvi. Lomatonteilla on uimaranta ja venevalkamaoikeus Simojärveen, Koirajärveen ja Hietajärveen kiinteistörekisterissä osoitetuihin paikkoihin. Lisäksi alueelle on tieoikeus olemassaolevan ja rakennettavan tieyhteyden kautta.

Läheisellä Impiön kylällä on hiihtolatu, jota pidetään yllä kunnan toimesta. Lisäksi alueen tonttialueen vierellä sijaitsee Ranua - Posio -moottorikelkkareitti. 

Simojärven eteläkärjessä Taipaleenlahdessa on pienvenesatama.

Varausehdoissa mainittu rakentamisvelvoite ei koske myytäviä lomatontteja ellei esimerkiksi kampanjamyyntiehdoissa muuta todeta.

Simontaival osayleiskaava

Ranuan kunta Simontaipaleen lomatontit 

Tonttien vuokraushinnat ja sopimuspohja, Simontaipaleen tontit

kuvia

Simojoen ranta Rovastinaho (lomarakennustontteja)

Äijänkankaan ranta-asemakaavalla sijaitsevat tontit. Kullekin tontille saa rakentaa enintään yhden lomarakennuksen ja kaksi siihen toiminnallisesti liittyvää talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 kerros-m2.

Lomatonteilla on (sisältyy hintaan):

- tontit on lohkottu omiksi tiloiksi
- alueelle on tieyhteys
- alueen läheisyydessä on vesi- ja sähköjohto

Simojoen lomatonttien pinta-alat ovat n. 0,2828 - 0,3996 ha.

Simojoen tonttihinnat

Simojoen vapaana olevat tontit

Ranuan kylät (yksittäisiä tontteja)

Ranuan kunta myy omakoti- ja rivitalotontteja

Valtuuston päätöksen (19.11.2018 § 23) mukaisesti Rantakoivikon kortteleiden 155 ja 156 tontit myydään 70 %:n alennuksella, alennusmyyntikampanja kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Oheisessa taulukossa Koivutien ja Rantakoivikon kadun tonttien hinnat:

Tilan nimi

RN:o

Pinta-ala m2

Hinta € 31.12.2021 saakka

Hinta €
1.1.2022 alkaen

K155T4 (myyty)

683-402-2-618

1295

3496,50

11655,00

K155T3
(myyty)

683-402-2-619

1425

3548,25

   11827,50       

K155T2

683-402-2-620

1272

3052,80

10176,00

K155T1 (myyty)

683-402-2-621

1301

3239,49

10798,30

K156T3 (myyty)

683-402-2-622

1279

3261,45

10871,50

K156T2
           

683-402-2-623

1308

3139,20

10464,00

K156T1 (myyty)

683-402-2-624

1609

3378,90

11263,00

K107

683-402-2-625

9190

55140,00

55140,00

                                             

K106T1
(vuokrattu)

683-402-2-537

7595

49367,50

49367,50

Tonttien sijainnit näet sivuilta kaavat ja kiinteistöt sivuilta asemakaavakartalta.
Kaavassa: AO = omakotitontti, AR = rivitalo, K = korttelin numero ja T = tontin numero.

Kunnalla on muullakin alueella asuntotontteja myynnissä. Kysy rohkeasti!

Tontinvarauslomake- ja ehdot

Tontin voit varata täydentämällä alla olevan tontinvarauslomakkeen. Tontinvarausehdot löytyvät varauslomakkeen lopusta. Lomake lähetetään kirjaamo@ranua.fi osoitteeseen, josta se lähtee jatkokäsittelyyn.

Tontin varauslomake