Etusivu / Kansalaisopisto
Palvelun asiointikanavat

Kansalaisopisto

Kansalaisopistossa sinun on mahdollista harrastaa mm. kädentaitoja, musiikkia, kieliä, liikuntaa ja historiaa. Taiteen perusopetusta kansalaisopisto tarjoaa musiikissa. Kansalaisopiston toiminta on pääsääntöisesti syyskuusta huhtikuuhun kestävää opetusta.

Kursseja järjestetään mm. Toivolan koululla. Päivätoimintaa pystymme järjestämään tällä hetkellä lauantaisin ja sunnuntaisin.

Kansalaisopiston opinto-opas jaetaan vuosittain elokuussa kaikkiin kunnan talouksiin.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Löydät kurssit ja ilmoittautumisen verkkosivulta. Toiveita kurssitarjonnasta voit esittää kansalaisopiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Monkkari 2.0.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Kurssimaksut näet opinto-oppaasta ja verkkosivulta.

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632
Lukuvuosi

Syyslukukausi 1.8. - 5.12.2024

Kevätlukukausi 7.1. - 20.4.2025

Lomat

Syysloma (vko 42) 14.-20.10.2024

Talviloma (vko 10) 3.-9.3.2025