Etusivu / Kirjastopalvelut
Palvelun asiointikanavat

Kirjastopalvelut

Kirjastosta ja kirjastoautosta voit lainata aineistoa, samoin myös verkossa. Kirjastopalvelut edistävät lukemista, järjestävät tapahtumia ja kirjasto toimii kohtaamispaikkana.

Kirjastosta löytyy lainattavaksi erilaista aineistoa: kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja pelejä. Käytössäsi on myös vapaa langaton verkko, verkkopalveluja ja tietokantoja, sekä laitteita verkkoasiointiin sekä aineistojen digitointiin.

Kirjastoauto palvelee Ranuan kunnan alueella eri reiteillä ja Simon kunnan puolella Ylikärpässä kahdella pysäkillä. Reitti ja aikataulut löydät kohdasta asiointikanavat.

Palveluaikoina kirjaston henkilökunta on asiakkaiden tavoitettavissa, ja kaikki kirjaston palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Omatoimiaikana voit lainata aineistoja lainausautomaatilla, lukea lehtiä ja käyttää asiakastietokoneita. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee voimassa olevalla Lapin kirjastokortilla ja henkilökohtaisella PIN-koodilla.

Kirjaston tiloissa voit oleskella, opiskella ja työskennellä. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön.

Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia, sekä pidetään satutunteja ja kirjavinkkauksia.

Kirjasto ylläpitää kotiseutukokoelmaa, joka on tutkijakäytössä.

Ranuan kirjasto kuuluu Lapin kirjasto -kimppaan. Samalla kirjastokortilla voit lainata ja varata aineistoa koko Lapin alueella. Lapin kirjastolla on yhteinen verkkokirjasto, jossa voit hakea aineistoja, uusia lainoja ja varata teoksia. Varaaminen on ilmaista kaikista Lapin kirjastoista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voit hankkia lähimmässä kirjastossa. Kirjasto voi antaa kortin oman kunnan tai oman kirjastoyhteenliittymän aineistojen lainaamista varten.

Kun haet korttia, ota mukaan henkilöllisyystodistus, passi tai poikkeustapauksissa muu viranomaisen antama henkilökortti. Korttia et voi hankkia ilman henkilökohtaista käyntiä. Lapsen kirjastokorttia varten tarvitaan hakemus huoltajalta.

Kirjaston omatoimikäyttöön lapsiasiakkaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen.

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja.

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Kirjastosta lainaamiseen tarvitset kirjastokortin ja omatoimikirjaston käyttöä varten myös henkilökohtaisen PIN-koodin.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen, kirjastossa oleskelu sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Esimerkiksi kaukolainoista, kopioista, kokoontumistilojen käytöstä saatetaan periä maksu. Nämä selviävät kunkin kunnan kirjaston käyttösäännöistä.

Kirjaston maksut

  • 1. palautuskehotus 2 € ja 2. palautuskehotus 3 €
  • Noutamaton varaus 2 €
  • Uusi kirjastokortti 3 € (ensimmäinen kortti maksuton)
  • Lainauskielto, jos maksut ylittävät 10 € (maksettava silloin kerralla kokonaan)
  • Lainaus Lapin kirjaston ulkopuolelta on maksullista
  • Kirjastossa voi myös tulostaa ja kopioida aineistoa ja siitä peritään erillisen hinnaston mukainen maksu
Kouluyhteistyö: vierailut, käytön opetus, lukudiplomit, kirjavinkkaus

Kouluyhteistyöasioissa voit soittaa kirjastolle numeroon  0400 949 319.

HUOM! Koronatilanteesta johtuen otamme kirjaston tiloihin ainoastaan yhden luokan kerrallaan.  Ilmoitathan siis luokkakäynnistä aina kirjastoon, p. 0400 949 319

Kirjastovierailu

Kirjasto tarjoaa aineiston ja tiedonhallinnan asiantuntemuksensa kouluille ja koulu pedagogisen osaamisensa sekä koulumaailman käytännöt kirjastolle.
Kirjasto tarjoaa mm. kirjastonkäytön opetusta ala- ja yläkoululaisille,  tiedonhallintataitojen ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta.
Kirjasto voi pyynnöstä laatia myös kirja- ja materiaalipaketteja eri aiheista opetuksen tueksi.
Yhteistyö perustuu koulun ja kirjaston yhteistyösopimukseen, jossa määritellään  tavoitteet eri luokka-asteille.
Koululuokka voi vierailla kirjastossa tai kirjastonhoitaja voi tulla koululle.  Myös kirjastoautossa yhteistyö toteutuu samoin periaattein.

Ohjeet kirjastovierailua varten opettajille
Suunnittele vierailun sisältö yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Kerro, mitä toivot. Kirjavinkkausta, opastusta, tiedonhakua...? Voitko kytkeä kirjastovierailun opetussuunnitelmaan?
Varaa vierailuaika hyvissä ajoin ennakkoon ja ilmoita myös peruuntumisesta kirjastoon.

Keskustele oppilaiden kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä. Opettajan oma esimerkki merkitsee paljon - ole innostunut! Muistuta oppilaita, että kirjastokortti on oltava mukana.
Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla ja myös silloin, kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaista. Jos opettaja ei ole läsnä, niin vierailu peruuntuu.
Opettaja vastaa siitä, että oppilaat osaavat käyttäytyä kirjastovierailulla ja kirjastonhoitajan vieraillessa koululla. Keskustele asiasta oppilaiden kanssa etukäteen.

Kouluille oheislukemistoja
Ranuan kirjastolla on lainattavissa oheislukemistosarjoja luokille. Lainattavia nimekkeitä on 15 kpl ja kutakin kirjaa 10 - 24 kpl. Kysy lisää kirjastosta!
Rovaniemen kaupunginkirjaston oheislukemisto tarjoaa kirjasarjoja Lapin kouluille opetuskäyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille.
Oheislukemistoja voi tilata Rovaniemeltä: http://osku.rovaniemi.fi/users/login . Kirjat toimitetaan Ranuan kirjastolle, josta opettaja noutaa ne koululle. Oheislukemiston käyttö on ilmaista, kunhan kirjat palautuvat ajallaan. Lisätietoja:  oheislukemisto(at)rovaniemi.fi, p. 040 657 3149

Kirjastonkäytön opetus

Kirjastonkäytön opetus on osa opetussuunnitelmaan. Uudet ekaluokkaiset tulevat kirjastoon heti syyslukukauden alkaessa ja eskarit myöhemmin syksyllä.
Ensimmäisellä kirjastokäynnillä tutustutaan kirjastoon, opitaan lainaamaan ja käsittelemään kirjoja oikein. Niille, joilla ei vielä ole kirjastokorttia, tehdään sellainen. Kirjastokortin saamiseksi tulee koululaisen vanhemmilta pyytää allekirjoitus ilmoituslomakkeeseen.

Toinen käynti tehdään talvella kun on opittu hieman lukemaan.  Nyt opitaan löytämään itselle sopivaa mieluista luettavaa.  Käynnillä vinkataan myös muutama ikäkaudelle sopiva kirja.
Yläkouluun siirtyneille annetaan kirjastonkäytön opetusta samoin alkusyksystä.  Kerrataan kirjastonkäytön perusasioita ja käytäntöjä. Opetellaan myös löytämään sopivaa lukemista tietokannasta.
Kirjastonkäytön opetusta annetaan tarvittaessa myös henkilökohtaisesti kaikille kirjaston asiakkaille.  Voit varata ajan henkilökohtaiseen kirjastonkäytön ohjaukseen.

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttamista kertomalla kirjoista niin mielenkiintoisesti, että se herättää lukuhalun.
Lukuharrastuksen edistäminen edistää myös lukunopeutta, laajentaa käsitevarastoa ja rikastaa luovaa mielikuvitusta. Lukeminen edistää näin myös muuta oppimista. Mieleinen kirja on myös hyvä toveri, joka tarjoaa samastumisen kohteita ja välineitä arjen hallintaan.   

Luokkien toivotaan osallistuvan kirjavinkkaukseen opetussuunnitelman mukaisesti.  Kirjavinkkaus on myös heräte vapaaehtoisen kirjallisuusdiplomin suorittamiseen.

Kirjavinkkaukseen varataan aika hyvissä ajoin etukäteen (vähintään 3 viikkoa ennen) ottamalla yhteys kirjastoon.  Yhteydenottopyynnössä tulee mainita luokka-aste, oppilaiden lukumäärä ja tyttö-/poika -jakauma.  Suositeltavinta on  ajoittaa vinkkauspyynnöt kirjaston tarjoamiin aikatauluihin.

Myös muut yhteisöt voivat pyytää kirjavinkkausta esimerkiksi aiheittain.

Lukudiplomit

Jokaiselle alakoulun luokka-asteelle on oma lukulista. Lukulistalta voi valita sopivaa luettavaa sarjakuvista ja kuvakirjoista helppolukuisiin kertomuskirjoihin.  
Lukukauden ajan kerätään luetuista kirjoista merkintöjä Lukupassiin ja lukukauden lopussa täydellä passilla saa Lukudiplomin ja merkinnän diplomin suorittamisesta kevättodistukseen.

Lukudiplomien lukulistat luokka-asteittain liitteissä

Ensimmäisen luokan lukudiplomi

Toisen luokan lukudiplomi.

Kolmannen luokan lukudiplomi

Neljännen luokan lukudiplomi

Viidennen luokan lukudiplomi

Kuudennen luokan lukudiplomi

 

Tule lukemaan ääneen! Lukuilonjakaja

Tule lukemaan ääneen ihmisille, jotka eivät enää itse kykene lukemaan. Jaa lukemisen iloa!  
Ranuan kirjasto etsii vapaaehtoisia ääneen lukijoita. Lukijana et tarvitse mitään erityistaitoja, läsnäolo omana itsenäsi riittää. Luettavat teksti valitaan kuuntelijoiden toiveiden mukaan. Kirjasto auttaa luettavan valinnassa. 

Lukuilonjakaminen on ääneen lukemista, kohtaamista, jutustelua luetun herättämistä ajatuksista tai muistoista. Lukuiloa jaetaan muun muassa  ikäihmisten asumisyksiköissä.  Vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan taustalla on Kuulijalle iloa –sosiaalisen lukemisen vanha muoto käyttöön -hanke. 

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta lukuilonjakajat@ranua.fi tai puhelimitse numerosta 040 8670 220 (kirjastotoimenjohtaja). 


 Tulostettava ilmoittautumislomake Lukuilonjakajaksi

Toivon itselleni tai läheiselle lukijaa

 
 
Lisätietoja lukijalle -liitteet

Iäkkäälle lukiessa huomioitavaa

Lukuvinkkejä_ikäihmisille

Sopivia kirjoja ääneenluettavaksi 

Kirjaston uutiskirjeet

Ranuan kirjaston uutiskirje 1/2022 (julkaistu 17.2.2022)
Ranuan kirjaston uutiskirje 2/2022 (julkaistu 8.4.2022)
Ranuan kirjaston uutiskirje 3/2022 (julkaistu 12.7.2022)
Ranuan kirjaston uutiskirje 4/2022 (julkaistu 2.11.2022)
Ranuan kirjaston uutiskirje 5/2022 (julkaistu 13.12.2022)
Ranuan kirjaston uutiskirje 1/2023 (julkaistu 1.3.2023)
Ranuan kirjaston uutiskirje 2/2023 (julkaistu 24.5.2023)
Ranuan kirjaston uutiskirje 3/2023 (julkaistu 4.9.2023)
Ranuan kirjaston uutiskirje 4/2023 (julkaistu 7.12.2023)
Ranuan kirjaston uutiskirje 1/2024 (julkaistu 27.2.2024)
Ranuan kirjaston uutiskirje 2/2024 (julkaistu 22.5.2024)

Video näyttää miten pääset Ranuan kirjastoon ja lainaat aineistoa omatoimikirjaston aikana. Jos video ei näy, katso se osoitteessa: https://youtu.be/hsVvjjV5NMc.
Ranuan kirjasto
Kirjaston ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja näyttelyitä voit seurata myös sosiaalisessa mediassa.
Ranuan kirjaston facebook