Etsivä liikuntatyö

Etsivä liikuntatyö aktivoi, motivoi ja kannustaa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.
Etsivä liikuntatyöntekijä järjestää, suunnittelee ja ohjaa kerhoja sekä toimintoja joiden tarkoituksena on luoda ihmisille heidän näköistään ja heille mieleistä liikunnallista toimintaa.

Mikko Kumpuniemi.jpg