Etsivä liikuntatyö

Etsivä liikuntatyö aktivoi, motivoi ja kannustaa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.
Etsivä liikuntatyöntekijä järjestää, suunnittelee ja ohjaa kerhoja sekä aktiviteetteja joiden tarkoituksena on mahdollistaa ihmisille heidän näköistään ja heille mieleistä liikunnallista toimintaa.