Etusivu / Nuoret / Hankkeet / Hyvää huomista!
Palvelun asiointikanavat

Hyvää Huomista! ESR -hanke

Hyvää Huomista! -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka on rahoitettu toimintalinjasta 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä erityistavoitteesta 10.1.: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Kehittää nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli, jolla ennaltaehkäistään nuorten hyvinvointiongelmia ja niiden kasaantumista, sekä vahvistetaan nuorten toimijuutta, toimintakykyä ja osallisuutta.

Tunnistaa nuorten palveluaukkoja ja tiivistää palveluverkostoa; Lisätään nuorten kanssa työskentelevien osaamista ja ymmärrystä nuorten kanssa toimimisesta, sekä tehdään palvelukartta.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Ota yhteyttä puhelimitse hankkeen työntekijöihin, mikäli sinä tai lähipiiriisi kuuluva nuori tarvitsee tukea hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Hanke on tarkoitettu 15-28 -vuotiaille ranualaisille nuorille.


Laura2 .jpg

Vapaa-aikatoimenohjaaja Taneli Koivukangas