Etusivu / Ranuan ohjelmat / Asunto- ja maapoliittiset ohjelmat
Asunto-ohjelma ja maapoliittinen ohjelma
Ranuan kunnassa valmistellaan parhaillaan maapoliittista ohjelmaa ja asunto-ohjelmaa. Valtuusto päätti ohjelmien teosta joulukuussa 2023 osana talousarviota. Ranualla ei ole aiemmin laadittu kumpaakaan ohjelmaa.

Maapoliittinen ohjelma käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kunnan kehittämiselle. Asunto-ohjelmalla muun muassa kartoitetaan olemassa oleva asuntokanta ja tulevaisuuden väestön asuntojen tarve. Ohjelmassa määritellään muun muassa kunnan ja kunnan omistamien yhtiöiden periaatteet ja toimintatavat asuntotuotannossa.

Molemmissa ohjelmissa tulee ottaa huomioon mahdollisen Suhangon kaivoshankkeen vaikutukset.

Ohjelmien tekijäksi on kilpailutuksen jälkeen valittu FCG Oy. Ohjelmia varten tehtiin kyselyt kunnan viranhaltijoille, valtuutetuille, kunnan yhtiöille ja asukkaille. Kyselyt olivat auki 18.4-3.5.2024.

Ohjelman laadintaan liittyy myös kaksi työpajaa:

Työpaja 1: 20.5.2024
Työpaja 2: 29.5.2024

Hanketta varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu FCG:ltä Tarja Outila, Mari Lahti, Rasmus Aro ja Iina Tunkkari sekä kunnasta Risto Niemelä, Mikko Pöykkö ja Tuomas Aikkila.

Maapoliittinen ohjelma pyritään tuomaan syyskuussa ja asunto-ohjelma marraskuussa valtuuston päätettäväksi.


Lisätietoja:
tekninen johtaja Risto Niemelä
040 704 96 23
risto.niemela(at)ranua.fi

asunto talo rakentaminen yms AdobeStock.jpg