Etusivu / Ranuan ohjelmat / Kaivosohjelma
Kaivosohjelma
Ranuan kunnan kaivosohjelmaan 2024-2030 on kirjattu toimenpiteitä kaivoksen mukanaan tuomien haasteiden voittamiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Niitä ovat esimerkiksi yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen ja tukeminen, kilpailukykyinen toimitila-, asunto- ja tonttitarjonta, työvoiman saatavuuden parantaminen TE palvelujen ja rekrytointiyritysten kanssa, yritysten ja uusien työntekijöiden asettautumisen helpottaminen Ranualle sekä kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin lisääminen. 

Ohjelmaan on valittu päämääräksi myös kestävyys ja vastuullisuus. Toimenpiteitä on suunniteltu yritysten kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi, sosiaalisen hyväksyttävyyden vahvistamiseksi ja ekologisen kestävyyden varmistamiseksi. 

Kaivosohjelman aikajänne on määritelty kattamaan sekä Suhangon kaivoksen rakentamisvaihe että tuotannon käynnistysvaihe. Aikataulua laadittaessa on tukeuduttu Suhanko Arctic Platinumin arvioon investointipäätöksen teosta kesällä 2024.

Kaivosohjelman valmistelu

Kaivosohjelmaa on valmistelut vahvasti sidosryhmiä kuunnellen ja tietoa keräten. Ranuan kunnan selvityshankkeen puitteissa järjestettiin kaksi kaivostyöpajaa, vierailtiin kaivospaikkakunnilla, neuvoteltiin TE-palveluiden ja oppilaitosten kanssa sekä käytiin aktiivista vuoropuhelua Suhanko Arctic Platinumin kanssa. 

Kaivosohjelma on Ranuan valtuuston hyväksymä ja se toimii ohjenuorana kunnan valmistautuessa historiansa toistaiseksi suurimpaan investointiin.

Kaivosohjelma 2024 2030.pdf


kuormaaja ja dumpperi.jpg