Etusivu / Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Ilmoitukset julkaistaan sidonnaisuusrekisterinä verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoituksen tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä, tietojensa oikeellisuudesta ja muutosten ilmoittamisesta.
Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet = tekninen lautakunta
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- kunnanjohtaja/kunnanhallituksen esittelijä
- lautakuntien esittelijät