Etusivu / Tietosuoja, saavutettavuus / Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä seloste kertoo 29.9.2020 julkaistun www.ranua.fi -verkkosivuston saavutettavuudesta. Itsearvioon ja alustan toimittajan asiantuntemukseen perustuva saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020.
Ranuan kunta huolehtii verkkosivustonsa saavutettavuudesta lakien ja Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti ja edistää ja valvoo verkkosivuille tuotavan uuden sisällön saavutettavuutta aktiivisesti. Saavutettavuuden arvioinnin ja kehityksen tukena on käytetty asiantuntijoiden koulutuksia ja arvioita, NVDA-ruudunlukuohjelmaa sekä Google Lighthouse- ja Siteimprove Accessibility ja WAVE– palveluohjelmia.

Tekstisisältö
Ranua.fi -verkkosivujen tekstisisällön saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ottamalla käyttöön Digi- ja väestöviraston hallinnoima Palvelutietovaranto out-rajapinnan kautta. Palvelutietovaranto on rakenteellisen tiedon tietojärjestelmä, johon julkishallinnon palvelut ja asiointikanavat on tallennettava lakisääteisesti. Palvelutietovarannon ja sitä kautta verkkosivujen tietosisältö palveluista ja asiointikanavista on tuotettu selkeällä suomen kielellä. Tekstin selkeys ja tiedon rakenteellisuus parantavat myös sivujen kuunneltavuutta.

Asiointikanavat
Rakenteellisen tiedon ansiosta asiointikanavien tiedot (esimerkiksi puhelinpalvelu, palvelupaikka, verkkoasiointi) löytyvät palvelusivuilta aina samasta paikasta. Sivuilla on suorasoittotoiminto ja verkkoasiointiin ohjataan suoraan asiointikanavasta.

Liitteet
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
Kaikkia verkkopalvelujemme toimintoja ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi suositusaikatauluun 23.9.2020 mennessä ilman huomattavia muutostöitä ja kustannuksia. Sovellamme saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta seuraaviin asioihin:
- 23.9.2018 jälkeen julkaistut PDF-, ym. -tiedostot
- Sivustolle aikaisemmalta ranua.fi -sivustolta siirretyt aineistot kuten pdf-tiedostot ja tilastot

Seuraavat sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia, sillä niihin ei sovelleta saavutettavuuslainsäädäntöä:
- Ennen 23.9.2018 julkaistut PDF-, Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostot
- Ennen 23.9.2020 julkaistut audio- ja videosisällöt
- Suorat audio- ja videolähetykset
- Verkkokartat ja karttapalvelut
- Mahdollisten kolmansien osapuolten sisältö
Toteutunut PTV-integraatio ja vuoden 2021 alussa käynnistyvä sähköisten palveluiden kehittämishanke vähentävät liitetiedostoja, kun verkkoasiointi lisääntyy ja hakemuslomakkeet saatetaan kehittämistyöllä digitaaliseen muotoon.

Kuvat ja videot
Verkkosivulla julkaistut videot on tekstitetty. Kuvien alt-tekstit on kirjoitettu selkeällä suomen kielellä.

Palaute ja yhteystiedot
Keräämme aktiivisti palautetta käyttäjiltä ja kehitämme sivuston saavutettavuutta jatkuvasti. Voit auttaa meitä parantamaan sivustomme saavutettavuutta. Jos huomaat puutteita sivustollamme, ota yhteyttä kuntaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo(at)ranua.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000