Etusivu / Vaalit / Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.-18.1.2022.

Vaalipäivän äänestys
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20. Äänestyspaikkana toimii Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34, 97700 Ranua.

Ennakkoäänestys
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

Aukioloajat:
ke-to 12.-13.1.2022 klo 11-17
pe 14.1.2022 klo 11-20
la-su 15.-16.1.2022 klo 11-14
ma 17.1.2022 klo 11-17
ti 18.1.2022 klo 11-20

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan terveyskeskuksessa/osasto, Palvelutalo Rantakodilla ja Attendo Sisu hoivakodissa toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 34, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 643 25 05 /keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Henkilöllisyyttä osoittava asiakirja
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passivalokuvaa.

Ranualla 4.1.2022
Keskusvaalilautakunta

Hygieniaohjeet äänestyspaikalle

Äänestystapahtumassa noudatetaan tarkkoja hygieniaohjeita

  • Sisätiloihin otetaan sisään rajoitettu määrä äänestäjiä kerralla. Odotus tapahtuu ulkotilassa. Ulkona, huolehdi turvaväleistä, ja pyri odottamaan autossa.
  • Pidä turvaväliä äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin 2 metriä tai yli.
  • Käytä käsidesiä. Voit myös käyttää suojakäsineitä.
  • Jos äänestäjä kieltäytyy maskin käyttämisestä, se ei ole este päästä äänestämään.

Äänestäjän tulee lähtökohtaisesti poistaa maski, kun äänestäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään  selvityksen henkilöllisyydestään.

  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
  • Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
  • Älä laske maskia käsistäsi.
  • Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Äänestyksen jälkeen, poistu tilasta ohjeistettua reittiä myöten. Tilassa noudatetaan yksisuuntaista kulkua. Uloskäynti on eri paikassa kuin sisäänkäynti.

 Ennakkoäänestys voidaan toteuttaa vaalitoimitsijoiden harkinnan mukaan ulkona vaalilain säännöksiä noudattaen (56-61 §) joko kokonaan tai yksittäisten äänestysten osalta ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Vaalilain säännöksiä noudattaen myös sellainen järjestely voi olla mahdollinen, jossa äänestäjä ei poistu autostaan, jos pysäköintipaikka on luontevasti ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Näissä tapauksissa vaalitoimitsijan tulee erityisesti huolehtia siitä, että vaalisalaisuus säilyy.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastuuko äänestäjä ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä.

Ennakkoäänestysaikana 
Jos sinulla on hengitystieoireita, odota oireiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon. Hengitystieoireet helpottuvat noin viikon sisällä oireiden alkamisesta.
Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon, vaan odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 
Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

HUOM! Karanteenissa tai eristyksissä oleva tai hengitystieoireinen äänestäjä: Ennen äänestyspaikalle tuloa soita keskusvaalilautakunnan sihteerille Jenniina Juutiselle puh. 040 635 2505

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit vaalimateriaaleihin ja vaalitiedotteisiin.