Etusivu / Vaalit / Kuntavaalit 2021

Ranuan kuntavaalit 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä on tullut voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.-8.6.2021. Valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Ranuan kunnassa valitaan 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa 17 valtuutettua ja heille lainmukainen määrä varavaltuutettuja.

Vaalipäivän äänestys
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20. Äänestyspaikkana toimii Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34, 97700 Ranua.

Ennakkoäänestys
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnanvirasto, valtuustosali, Keskustie 34. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

Aukioloajat:
ke-to 26.-27.5.2021 klo 11-17
pe 28.5.2021 klo 11-20
la-su 29.-30.5.2021 klo 11-14
ma-to 31.5-3.6.2021 klo 11-17
pe 4.6.2021 klo 11-20
la-su 5.-6.6.2021 klo 11-14
ma 7.6.2021 klo 11-17
ti 8.6.2021 klo 11-20

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan terveyskeskuksessa/osasto, Palvelutalo Rantakodilla ja Attendo Sisu hoivakodissa toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 34, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Henkilöllisyyttä osoittava asiakirja
Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana kaksi passivalokuvaa.

Ehdokaslistojen yhdistelmän nähtävänäpito
Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla viimeistään 26.5.2021 alkaen ja sitä on saatavilla kunnanvirastolta virka-aikana.

Ranualla 12.4.2021
Keskusvaalilautakunta

Hygieniaohjeet äänestyspaikalle

Äänestystapahtumassa noudatetaan tarkkoja hygieniaohjeita

  • Sisätiloihin otetaan sisään rajoitettu määrä äänestäjiä kerralla. Odotus tapahtuu ulkotilassa. Ulkona, huolehdi turvaväleistä, ja pyri odottamaan autossa.
  • Pidä turvaväliä äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin 2 metriä tai yli.
  • Käytä käsidesiä. Voit myös käyttää suojakäsineitä.
  • Jos äänestäjä kieltäytyy maskin käyttämisestä, se ei ole este päästä äänestämään.

Äänestäjän tulee lähtökohtaisesti poistaa maski, kun äänestäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään  selvityksen henkilöllisyydestään.

  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
  • Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
  • Älä laske maskia käsistäsi.
  • Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Äänestyksen jälkeen, poistu tilasta ohjeistettua reittiä myöten. Tilassa noudatetaan yksisuuntaista kulkua. Uloskäynti on eri paikassa kuin sisäänkäynti.

 Ennakkoäänestys voidaan toteuttaa vaalitoimitsijoiden harkinnan mukaan ulkona vaalilain säännöksiä noudattaen (56-61 §) joko kokonaan tai yksittäisten äänestysten osalta ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Vaalilain säännöksiä noudattaen myös sellainen järjestely voi olla mahdollinen, jossa äänestäjä ei poistu autostaan, jos pysäköintipaikka on luontevasti ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Näissä tapauksissa vaalitoimitsijan tulee erityisesti huolehtia siitä, että vaalisalaisuus säilyy.

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit vaalimateriaaleihin ja vaalitiedotteisiin.