Osallistuva budjetointi 2023

kerro, mihin kunnan pitäisi käyttää 20 000 euroa vuonna 2024?

Ideoita voit ehdottaa tällä nettilomakkeella, sähköpostilla kirjaamo@ranua.fi tai postilla Ranuan kunta / kirjaamo Keskustie 34 97700 Ranua.
Lähetä ideasi 16.6.2023 mennessä.
Ehdotusten tulee olla toteuttavissa 20 000 euron määrärahalla, toteutua Ranualla sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.
Ideointivaiheen jälkeen kunnassa arvioidaan ja jalostetaan ideat.
Kuntalaiset saavat äänestää parhaasta ideasta 2.-20.10.2023. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2023 aikana.

OSALLISTUVA BUDJETOINTI JATKUU RANUALLA

Osallistuvaa budjetointia jatketaan Ranuan kunnassa. Kunnanhallitus hyväksyi 8.5.2023 osallistuvan budjetoinnin toimintamallin vuoden 2024 talousarvioon.

Tällä kertaa ranualaiset saavat päättää 20 000 euron suuruisesta määrärahasta. Osallistuva budjetointi aloitetaan ideointivaiheella touko-kesäkuussa. Ideoiden arviointi on heinä-elokuussa ja jalostusvaihe elo-syyskuussa. Äänestyksen aika on lokakuussa. Voittanut ehdotus toteutettaisiin vuonna 2024.

Ranuan kunta otti osallistuvan budjetoinnin käyttöön vuonna 2022. Tuolloin päätettävänä oli 10 000 euron määräraha.

kh päätti osallistuvan budjetoinnin jatkamisesta.jpg
Osallistuva budjetointi 2022

Ranualaiset äänestivät: Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen keräsi eniten ääniä

Ranualaiset ovat äänestäneet siitä, mihin kohteeseen kunta käyttää ensi vuonna 10 000 euroa. Kuntalaisten esittämistä ideoista äänestettiin kuudesta vaihtoehdosta.
Äänestys oli mahdollista netin lisäksi uudessa kirjasto Letossa Monitoimikeskus Kerkässä. Äänestysaika päättyi 16. lokakuuta.

Ääniä annettiin yhteensä 330. Ylivoimaisesti eniten, 135 ääntä keräsi Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen. Toiseksi eniten, 70 ääntä sai leikkipuistojen kehittäminen.

Ranuan kunnan osallistuva budjetointi 2022 äänestyksen tulos:

Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen 135 ääntä (41,0% äänistä)
Leikkipuistojen kehittäminen 70 ääntä (21,2% äänistä)
Multilahden alueen kehittäminen 61 ääntä (18,5% äänistä)
Tervetuloa Ranualle -kyltit 25 ääntä (7,6% äänistä)
Koirien puuhamaa 21 ääntä (6,4% äänistä)
Kukkaistutukset kirkonkylälle 17 ääntä (5,2% äänistä)

Äänestys oli osa osallistuvaa budjetointia, joka on otettu Ranuan kunnassa nyt ensimmäistä kertaa käyttöön.

Seuraavaksi kirkonkylän kyläkuvan siistiminen menee viranhaltijoiden valmisteltavaksi. Asia tulee aikanaan kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi osana ensi vuoden talousarviota.

Osallistuvaa budjetointia on tarkoitus jatkaa Ranualla myös ensi vuonna. Vielä ei ole päätetty, kuinka suuren summan käyttämisestä kuntalaiset saavat ensi kerralla päättää.
 
Äänestyksen kohteena olleet ehdotukset on esitelty alla.
Äänestettävät kohteet 2022

Kukkaistutukset kirkonkylälle

”Pylväisiin on mahdollisuus ostaa valmiit istutusastiat, jotka voisi puutarhalla istuttaa ajoissa, olisivat näyttävät heti paikalle tuotuna. Lisäksi voisi tehdä näyttäviä monivuotisia istutuksia eri suunnitelluille alueille, jossa olisi aina jokin perenna, pensas tai kukka. ”

Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen

”Käytetään raha kylän yleisilmeen kohentamiseen, maisemanhoitoon, kylän pääteiltä näkyvien pusikoiden raivaukseen, kukkaistutuksiin ja torinäkymän parantamiseen. ”

”Pusikot pois, siistimistä pitäisi kannustaa tai velvoittaa ulottumaan myös yksityisiin talouksiin, jotka rumentavat kyläkuvaa.”

”Esitän kymppitonnin käytettäväksi Kirkonkylän keskustan ja taajaman maisemointiin ja kaunistamiseen mm. tienvarsien raivaukset, kiinteistöjen ja alueiden takapihojen siivoukset.”

Multilahden alueen kehittäminen

”Leikkipuisto kuntoon vauvakeinuineen ja kiipeilytelineineen ja esteetön nuotiopaikka laavulla rannan läheisyyteen. Sellaista, jonne myös talvikautena pääsisi helposti lasten kanssa. Talvimatkailu"kaupungin" imagoa kohottaisi myös yleinen avantouintipaikka.”

”Multilahden uimarannan puiston vetovoimaa voisi lisätä mm. karusellilla, keinulaudalla ja vauvakeinulla, joita ei taida missään Ranualla vielä olla. Siellä olisi tilaa, kun lentopallokenttäkin on poistettu (senkin voisi laittaa takaisin).”

”Multilahden uimaranta: tulistelupaikka sekä leikkipuiston monipuolistaminen. ”

Leikkipuistojen kehittäminen

”Rahan voisi käyttää torin leikkipuistoon uusiin (lasten} leikkivälineisiin. Puistoon kaivataan ehdottomasti lisää välineitä.”

”Leikkipuistoihin lisää välineitä lapsille, mieluiten torin ja Multilahden paikoille. Puuttuu koko kylästä vauvakeinut ja karusellit.”

”Vauvakeinuja yleisille leikkipaikoille ja mielellään myös Vuokra-asunnot Oyn taloyhtiöiden leikkipaikoille.”

Tervetuloa Ranualle -kyltit

”Hienot Tervetuloa Ranualle -kyltit taajama-alueelle tultaessa.”

Koirien puuhamaa

”Ehdotan nykyisen koirapuiston, entisen koirankoulutuskentän alueelle Jukolantielle, koirien "puuhamaata", virikkeellistämisaluetta. Alue on jo käytössä koirapuistomaisessa toiminnassa ja osin näin valmis. Alue saataisiin enemmän käyttöön ja se palvelisi paikallisten koiranomistajien lisäksi myös ohi kulkevia koirien kanssa liikkuvia. Kaikkia koiria ei voi ulkoiluttaa irrallaan ja irrallaan ulkoilu on myös kielletty tiettynä aikana vuodessa. Alue luo turvallisen mahdollisuuden irtipitoon.”

Tykkää Ranuasta