Osallistuva budjetointi 2023

Työt alkoivat Multilahdessa


Multilahden alueella on aloitettu maanrakennustyöt tiistaina 25, kesäkuuta.

Alue on nyt työmaa-aluetta, jonne ulkopuolisten ei ole turvallista kulkea. Maanrakennustyöt tekee Maarakennus Juha Toljamo Oy.

Maanrakennustyöt ja uusi tulipaikka ovat valmiita arviolta 2-3 viikon kuluessa.

Alueelta kaadetaan puita ja poistetaan kantoja ja rannalle tuodaan lisää hiekkaa. Paikalle tulee myös uusia leikkivälineitä, mutta niiden toimitusaika ei ole vielä varmistunut.

Ensi kesänä Multilahti on entistä ehompi!

Ranualaiset valitsivat Multilahden kohteeksi, johon käytetään 20 000 euroa. Valinta oli osa osallistuvaa budjetointia.

WhatsApp-Kuva 2024-06-25 klo 10.45.46_40c0c341.jpg

Ranualaiset äänestivät: Multilahden alueen kehittämiseen 20 000 euroa

Ranualaiset ovat äänestäneet siitä, mihin Ranuan kunta käyttää 20 000 euroa vuonna 2024. Äänestysaika oli 2.–20.10.2023 ja äänestettävänä oli kuusi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot oli valittu kaikkiaan 81 kuntalaisten tekemästä ehdotuksesta.

Äänestys oli osa kunnan osallistuvaa budjetointia. Ääniä annettiin kaikkiaan 1047.

Eniten ääniä keräsi Multilahden alueen kehittäminen. Multilahti on suosittu ranta-alue kirkonkylällä. Äänestystulos tarkoittaa sitä, että 20 000 euron määräraha käytetään Multilahden kehittämiseen kunnan talousarviossa 2024.

Seuraavaksi kunnassa suunnitellaan tarkemmin, mitä Multilahden alueella tehdään ensi vuonna 20 000 euron määrärahalla. Kuntalaisten tekemät aloitteet ja ideat otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa. Suunnitelmista kerrotaan erikseen myöhemmin.

– Kiitos kaikille äänestäneille. Äänestys oli ilahduttavan aktiivista ja sen tulos on selvä. Ensi vuonna Multilahdesta tehdään entistä ehompi paikka, kunnanjohtaja Tuomas Aikkila sanoo.

RANUAN KUNNAN OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN ÄÄNESTYS 2023, TULOKSET:

Multilahden alueen kehittäminen 345 (33%)
Avantouintipaikka Ikosenpuistoon 229 (22%)
Tervetuloa Ranualle -kyltit pääteiden varsille 141 (13,5%)
Urheilukentälle verkot jalkapallomaalien taakse 136 (13%)
Eläinpuiston kausikortit 5-16 -vuotiaille Ranuan kuntalaisille 117 (11%)
Monivuotisten kasvien istutus kirkonkylälle     78  (7,5%)

Ääniä annettiin netissä 987 ja paperilomakkeella 60 eli yhteensä 1047 ääntä. Yksi ääni hylättiin.

Multilahti voitti äänestyksen 2023 voittaja-1.png

Ranualaiset saavat äänestää, mihin kunta käyttää 20 000 euroa

Ranualaiset saavat päättää, mihin kohteeseen kunta käyttää ensi vuonna 20 000 euroa. Kuntalaisilta kysyttiin touko-kesäkuussa ideoita, joita tuli yhteensä 81.


Kunnassa käytiin ideat läpi, jotta ne täyttävät osallistuvan budjetoinnin säännöt. Sääntöjen mukaan ehdotusten tulee olla toteuttavissa 20 000 euron määrärahalla Ranualla sekä olla kunnan toimivallassa ja säännösten ja lainsäädännön mukaisia.

- Moni hyvä idea jäi sen takia valitsematta, koska ne eivät täyttäneet näitä vaatimuksia. Mukana oli esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä ehdotuksia. Nämä palvelut eivät ole enää Ranuan kunnan toimivallassa, vaan Lapin hyvinvointialueella. Osa ehdotuksista taas olisi maksanut enemmän kuin 20 000 euroa, kunnanjohtaja Tuomas Aikkila sanoo.

Kunnan työryhmä valitsi äänestykseen kuusi kohdetta:

Avantouintipaikka Ikosenpuistoon
Monivuotisten kasvien istutus kirkonkylälle
Multilahden alueen kehittäminen 
Tervetuloa Ranualle -kyltit pääteiden varsille
Eläinpuiston kausikortit kaikille 5-16 -vuotiaille Ranuan kuntalaisille
Urheilukentälle verkot jalkapallomaalien taakse

Äänestysaika on 2-20.10.2023.  Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Äänestää voi alla olevassa nettiosoitteessa tai paperilomakkeella kirjasto Letossa.

Linkki äänestykseen:
https://forms.office.com/e/2eGZB5r6WS

osallistuva budjetointi äänestys 2023 kuvakaappaus.PNG

RANUALAISILTA TULI 81 BUDJETTI-IDEAA

Ranualaiset ovat lähettäneet ahkerasti ideoita kunnan osallistuvaan budjetointiin. Kuntalaiset saivat kertoa, mihin Ranuan kunnan pitäisi käyttää 20 000 euroa vuoden 2024 talousarviossa. Saimme yhteensä 81 ideaa 16.6.2023 mennessä. 80 ehdotuksista tuli nettilomakkeella ja yksi postitse. 

- Iso kiitos kaikille ideoita lähettäneille. Ideoita tuli viime vuotta enemmän ja se on iloinen yllätys, kiittelee kunnanjohtaja Tuomas Aikkila.

Seuraavaksi kunnassa käydään ideat läpi sekä arvioidaan ja jalostetaan ne. Kunnan edustajat valitsevat jatkoon eli äänestykseen päässeet ideat heinäkuussa 2023. Varsinainen äänestys on 2-20.10.2023, jolloin kuntalaiset saavat äänestää parhaasta ideasta. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Osallistuva budjetointi otettiin Ranualla käyttöön vuonna 2022. Ensimmäisen äänestyksen voitti kyläkuvan siistiminen, johon käytetään 10 000 euroa vuoden 2023 aikana.

OSALLISTUVA BUDJETOINTI JATKUU RANUALLA

Osallistuvaa budjetointia jatketaan Ranuan kunnassa. Kunnanhallitus hyväksyi 8.5.2023 osallistuvan budjetoinnin toimintamallin vuoden 2024 talousarvioon.

Tällä kertaa ranualaiset saavat päättää 20 000 euron suuruisesta määrärahasta. Osallistuva budjetointi aloitetaan ideointivaiheella touko-kesäkuussa. Ideoiden arviointi on heinä-elokuussa ja jalostusvaihe elo-syyskuussa. Äänestyksen aika on lokakuussa. Voittanut ehdotus toteutettaisiin vuonna 2024.

Ranuan kunta otti osallistuvan budjetoinnin käyttöön vuonna 2022. Tuolloin päätettävänä oli 10 000 euron määräraha.

kh päätti osallistuvan budjetoinnin jatkamisesta.jpg
Osallistuva budjetointi 2022

Ranualaiset äänestivät: Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen keräsi eniten ääniä

Ranualaiset ovat äänestäneet siitä, mihin kohteeseen kunta käyttää ensi vuonna 10 000 euroa. Kuntalaisten esittämistä ideoista äänestettiin kuudesta vaihtoehdosta.
Äänestys oli mahdollista netin lisäksi uudessa kirjasto Letossa Monitoimikeskus Kerkässä. Äänestysaika päättyi 16. lokakuuta.

Ääniä annettiin yhteensä 330. Ylivoimaisesti eniten, 135 ääntä keräsi Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen. Toiseksi eniten, 70 ääntä sai leikkipuistojen kehittäminen.

Ranuan kunnan osallistuva budjetointi 2022 äänestyksen tulos:

Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen 135 ääntä (41,0% äänistä)
Leikkipuistojen kehittäminen 70 ääntä (21,2% äänistä)
Multilahden alueen kehittäminen 61 ääntä (18,5% äänistä)
Tervetuloa Ranualle -kyltit 25 ääntä (7,6% äänistä)
Koirien puuhamaa 21 ääntä (6,4% äänistä)
Kukkaistutukset kirkonkylälle 17 ääntä (5,2% äänistä)

Äänestys oli osa osallistuvaa budjetointia, joka on otettu Ranuan kunnassa nyt ensimmäistä kertaa käyttöön.

Seuraavaksi kirkonkylän kyläkuvan siistiminen menee viranhaltijoiden valmisteltavaksi. Asia tulee aikanaan kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi osana ensi vuoden talousarviota.

Osallistuvaa budjetointia on tarkoitus jatkaa Ranualla myös ensi vuonna. Vielä ei ole päätetty, kuinka suuren summan käyttämisestä kuntalaiset saavat ensi kerralla päättää.
 
Äänestyksen kohteena olleet ehdotukset on esitelty alla.
Äänestettävät kohteet 2022

Kukkaistutukset kirkonkylälle

”Pylväisiin on mahdollisuus ostaa valmiit istutusastiat, jotka voisi puutarhalla istuttaa ajoissa, olisivat näyttävät heti paikalle tuotuna. Lisäksi voisi tehdä näyttäviä monivuotisia istutuksia eri suunnitelluille alueille, jossa olisi aina jokin perenna, pensas tai kukka. ”

Kirkonkylän kyläkuvan siistiminen

”Käytetään raha kylän yleisilmeen kohentamiseen, maisemanhoitoon, kylän pääteiltä näkyvien pusikoiden raivaukseen, kukkaistutuksiin ja torinäkymän parantamiseen. ”

”Pusikot pois, siistimistä pitäisi kannustaa tai velvoittaa ulottumaan myös yksityisiin talouksiin, jotka rumentavat kyläkuvaa.”

”Esitän kymppitonnin käytettäväksi Kirkonkylän keskustan ja taajaman maisemointiin ja kaunistamiseen mm. tienvarsien raivaukset, kiinteistöjen ja alueiden takapihojen siivoukset.”

Multilahden alueen kehittäminen

”Leikkipuisto kuntoon vauvakeinuineen ja kiipeilytelineineen ja esteetön nuotiopaikka laavulla rannan läheisyyteen. Sellaista, jonne myös talvikautena pääsisi helposti lasten kanssa. Talvimatkailu"kaupungin" imagoa kohottaisi myös yleinen avantouintipaikka.”

”Multilahden uimarannan puiston vetovoimaa voisi lisätä mm. karusellilla, keinulaudalla ja vauvakeinulla, joita ei taida missään Ranualla vielä olla. Siellä olisi tilaa, kun lentopallokenttäkin on poistettu (senkin voisi laittaa takaisin).”

”Multilahden uimaranta: tulistelupaikka sekä leikkipuiston monipuolistaminen. ”

Leikkipuistojen kehittäminen

”Rahan voisi käyttää torin leikkipuistoon uusiin (lasten} leikkivälineisiin. Puistoon kaivataan ehdottomasti lisää välineitä.”

”Leikkipuistoihin lisää välineitä lapsille, mieluiten torin ja Multilahden paikoille. Puuttuu koko kylästä vauvakeinut ja karusellit.”

”Vauvakeinuja yleisille leikkipaikoille ja mielellään myös Vuokra-asunnot Oyn taloyhtiöiden leikkipaikoille.”

Tervetuloa Ranualle -kyltit

”Hienot Tervetuloa Ranualle -kyltit taajama-alueelle tultaessa.”

Koirien puuhamaa

”Ehdotan nykyisen koirapuiston, entisen koirankoulutuskentän alueelle Jukolantielle, koirien "puuhamaata", virikkeellistämisaluetta. Alue on jo käytössä koirapuistomaisessa toiminnassa ja osin näin valmis. Alue saataisiin enemmän käyttöön ja se palvelisi paikallisten koiranomistajien lisäksi myös ohi kulkevia koirien kanssa liikkuvia. Kaikkia koiria ei voi ulkoiluttaa irrallaan ja irrallaan ulkoilu on myös kielletty tiettynä aikana vuodessa. Alue luo turvallisen mahdollisuuden irtipitoon.”

Tykkää Ranuasta