Etusivu / Lapsiperheet
Palvelut lapsiperheille
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

 • Avoin nuorisotyö

 • Elatusapu

 • Esiopetus

 • Isyyden ja äitiyden vahvistaminen

 • Kansalaisten perusoikeudet

  • Lastensuojelu

   Lastensuojelu turvaa lasten oikeuksia ja tukee kasvatustehtävässä.

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  • Kasvatus- ja perheneuvonta

   Kunnan kasvatus- ja perheneuvolat auttavat perheitä lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämisessä ja tukevat perheen arjessa selviytymistä.

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotipalvelu

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Koulukuraattori

   Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.

 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  • Kouluterveydenhuollon palvelut

   Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen suunnitelmallisen terveysneuvonnan avulla.

 • Koulutus

 • Kulttuuri

 • Lapsen saaminen

  • Äitiysneuvola

   Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan ja äidin terveyttä.

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan mm. sosiaalisista, taloudellisista ja jaksamissyistä.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Leikkipuistot ja lähiliikuntapaikat

   Ranualla on kahdeksan avointa leikkipuistoa.

  • Ranua Zoo

   Etelä-Lapissa, sijaitsee Ranuan eläinpuisto. Meillä näet jääkarhun ja 50 muuta arktista eläinlajia pohjoisen metsän keskellä jokaisena vuodenaikana.

 • Liikunta ja urheilu

 • Matkailu

  • Ranua Zoo

   Etelä-Lapissa, sijaitsee Ranuan eläinpuisto. Meillä näet jääkarhun ja 50 muuta arktista eläinlajia pohjoisen metsän keskellä jokaisena vuodenaikana.

 • Matkailu Suomessa

  • Ranua Zoo

   Etelä-Lapissa, sijaitsee Ranuan eläinpuisto. Meillä näet jääkarhun ja 50 muuta arktista eläinlajia pohjoisen metsän keskellä jokaisena vuodenaikana.

 • Neuvolapalvelut

 • Oikeusturva

  • Lastensuojelu

   Lastensuojelu turvaa lasten oikeuksia ja tukee kasvatustehtävässä.

 • Perheasioiden sovittelu ja perheoikeus

 • Perheiden palvelut

  • Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

   Kun vanhempina eroatte toisistanne, voitte sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista.

  • Lapsiperheiden palvelut

   Palvelut tukevat lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä lapsen ja nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä eri elämäntilanteissa.

  • Lastensuojelu

   Lastensuojelu turvaa lasten oikeuksia ja tukee kasvatustehtävässä.

  • Perheoikeudelliset palvelut

   Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden selvittäminen sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät neuvottelut ja sopimukset.

  • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

   Nuoret ja aikuiset voivat saada perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.

  • Vauvaraha

   Ranuan kunta maksaa 500 €:n suuruisen kertaluontoisen vauvarahan jokaiselle ranualaiselle vuonna 2021 syntyvälle vauvalle.

 • Perusopetus

 • Rakennettu ympäristö

  • Myytävät tontit

   Ranuan kunta myy tontteja loma-, teollisuus- ja asuntorakentamiseen.

 • Rakentaminen

  • Myytävät tontit

   Ranuan kunta myy tontteja loma-, teollisuus- ja asuntorakentamiseen.

 • Rokotukset

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

  • Lapsiperheiden palvelut

   Palvelut tukevat lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä lapsen ja nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä eri elämäntilanteissa.

 • Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta

 • Sosiaalipalvelut

  • Lapsiperheiden palvelut

   Palvelut tukevat lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä lapsen ja nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä eri elämäntilanteissa.

  • Lastensuojelu

   Lastensuojelu turvaa lasten oikeuksia ja tukee kasvatustehtävässä.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin neuvonta- ja ohjauspalvelut

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

 • Vapaa-ajan palvelut

 • Varhaiskasvatus

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Erityisvarhaiskasvatusta annetaan niille lapsille, jotka tarvitsevat kehityksen ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa tai kotona.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Ruokapalveluiden keskuskeittiö valmistaa ja toimittaa ruokaa kouluille ja varhaiskasvatukseen.

  • Varhaiskasvatus

   Ranuan kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajan omassa kodissa tai lapsen kotona.