Etusivu / Lapsiperheet
Palvelut lapsiperheille
 • A

 • E

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Erityisvarhaiskasvatusta annetaan niille lapsille, jotka tarvitsevat kehityksen ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa tai kotona.

  • Esiopetus

   Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

 • J

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

 • K

  • Kaksivuotinen esiopetus

   Lapsesi saa esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista kaksi vuotta.

  • Kasvatus- ja perheneuvonta

   Kunnan kasvatus- ja perheneuvolat auttavat perheitä lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämisessä ja tukevat perheen arjessa selviytymistä.

  • Kotipalvelu

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

  • Koulujen kerhotoiminta

   Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa.

  • Koulukuljetus

   Maksuton koulukuljetus järjestetään tietyin ehdoin esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaille.

  • Koulukuraattori

   Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

  • Kouluterveydenhuollon palvelut

   Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen suunnitelmallisen terveysneuvonnan avulla.

 • L

 • M

  • Myytävät tontit

   Ranuan kunta myy tontteja loma-, teollisuus- ja asuntorakentamiseen.

 • O

 • P

 • R

  • Ranua Zoo

   Etelä-Lapissa, sijaitsee Ranuan eläinpuisto. Meillä näet jääkarhun ja 50 muuta arktista eläinlajia pohjoisen metsän keskellä jokaisena vuodenaikana.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Ruokapalveluiden keskuskeittiö valmistaa ja toimittaa ruokaa kouluille ja varhaiskasvatukseen.

 • S

 • T

 • V

  • Vanhemmuuden selvittäminen

   Isyyden tunnustaminen voi tapahtua joko äitiysneuvolassa tai lastenvalvojalla.

  • Varhaiskasvatus

   Ranuan kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajan omassa kodissa tai lapsen kotona.

  • Vauvaraha

   Ranuan kunta maksaa 500 €:n suuruisen kertaluontoisen vauvarahan jokaiselle ranualaiselle vuonna 2021 syntyvälle vauvalle.

 • W

 • Y

 • Ä

  • Äitiysneuvola

   Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan ja äidin terveyttä.