Palvelun asiointikanavat

Aikuislukiokoulutus

Aikuislukiokoulutuksessa Ranuan lukiossa voit suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä, korottaa arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon.

Aikuislukiossa opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia.

Koulutus on maksutonta.

Aikuisten lukiokoulutus vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä. Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Aikuisten lukiokoulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitokseen. Opiskelija voi valita lukionsa vapaasti.

Ota yhteyttä Ranuan lukion ja yläkoulun kansliaan puhelimitse tai käy kansliassa, joka sijaitsee yläkoulun puolella.

Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita.

Ranuan lukion keskiarvoraja on 7,0.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Lukio hankkii lähes kaikki oppikirjat ja lainaa niitä opiskelijoille. Opiskelijan on itse hankittava laskin, taulukkokirja ja mahdolliset kielioppikirjat.

Aikuislukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Aikuislukiossa voi korottaa aikaisemmin saamiaan arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon. Aikuislukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Aikuislukiokoulutusta järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Aikuislukiokoulutuksessa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen läpäistäkseen opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 44 kurssia. Aikuislukiossa voi suorittaa myös peruskoulun päättötodistuksen, opiskella yksittäisiä peruskoulun aineita ja korottaa suorittamiaan arvosanoja.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629