Palvelun asiointikanavat

Aikuislukiokoulutus

Aikuislukiokoulutuksessa Ranuan lukiossa voit suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä, korottaa arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon.

Aikuislukiossa opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia.

Koulutus on maksutonta.

Aikuisten lukiokoulutus vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä. Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä Ranuan lukion ja yläkoulun kansliaan puhelimitse tai käy kansliassa, joka sijaitsee yläkoulun puolella.

Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita.

Ranuan lukion keskiarvoraja on 7,0.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Lukio hankkii lähes kaikki oppikirjat ja lainaa niitä opiskelijoille. Opiskelijan on itse hankittava laskin, taulukkokirja ja mahdolliset kielioppikirjat.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714